Tuff företagsmarknad pressar Telia

Operatörer Teliasoneras vinst för det tredje kvartalet föll med drygt 700 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. I Sverige pressas operatören av den tuffa konkurrensen på företagsmarkanden.

Tuff företagsmarknad pressar Telia

Teliasoneras vinst för det tredje kvartalet blev 5 664 miljoner kronor, vilket var något lägre än analytikerna i genomsnitt hade räknat med, skriver Dagens Industris nätupplaga.

Vd:n och koncernchefen Johan Dennelind beskriver i kvartalsrapporten läget som stabilt. Samtidigt brottas operatören med problem på den viktiga hemmamarknaden Sverige. Konsumentsegmentet utvecklas enligt rapporten fortfarande stabilt med positiv tillväxt när det gäller tjänsteintäkter, mycket tack vare övergången till databaserade prismodeller. Men besvärligare är det på företagsmarknaden och den tuffa konkurrensen där påverkar hela den övergripande utvecklingen.

Investeringar för stärkt konkurrenskraft

Under de kommande två åren ska utbyggnaden av det svenska fibernätet därför snabbas på och nya erbjudanden till företagssegmentet skapas för att stärka konkurrenskraften. Tillsammans med satsningar på datanäten i Eurasien innebär det investeringar på mellan fyra och fem miljarder kronor.

– I Sverige är målet att antalet hushåll som kan få Teliasoneras fibertjänster skall öka från 1,1miljoner till 1,9 miljoner mellan 2014 och 2018, skriver Johan Dennelind.

För att kunna göra hållbara kostnadsbesparingar ska Telia också fortsätta utskrotningen av gamla system och strukturer för att minska komplexiteten i koncernen, något som beräknas kosta två miljarder under två år men sedan ge en nettovinst på lika mycket redan 2017.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.