Tufft kvartal för Ericsson: ”Svår marknad”

Branschen Ericssons resultat för fjärde kvartalet 2023 präglades av en svag mobilnätsmarknad med sjunkande försäljning och vinst. Börje Ekholm spår ett tufft 2024 men ser dock vissa tecken på återhämtning framåt.

Tufft kvartal för Ericsson: ”Svår marknad”

Det fjärde kvartalet 2023 innebar en rörelsevinst på 7,4 miljarder för Ericsson, jämfört med vinsten på 8,1 miljarder samma period 2022. 7,4 miljarder är dock bättre än de 7,0 miljarder som analytikerna i genomsnitt hade räknat med enligt en sammanställning från Bloomberg.

Samtidigt sjönk Ericssons försäljning med 16 procent till 71,9 miljarder kronor, vilket var drygt fem miljarder kronor sämre än vad analytikerna hade väntat sig.

Ericssons fjärde kvartal påverkades mycket av ett globalt sett väldigt svag mobilnäts-marknad. Affärsområdet Networks minskade sin försäljning med 23 procent jämfört med samma kvartal året innan.

– Det var en svår marknad 2023. Vi ser att marknadsutvecklingen, det klimatet, kommer att fortsätta in i 2024. Det gör att vi planerar för en svår marknad även 2024 och egentligen volymnedgång även i år säger Ericssons vd Börje Ekholm till TT.

I resultatrapporten utvecklar han resonemanget om det svåra året 2024.

”Mobilnätsbranschen är fortsatt utmanande. Vi förväntar oss att den nuvarande osäkra marknadssituationen fortsätter under 2024, med en fortsatt krympande RAN-marknad utanför Kina, i och med att våra kunder förblir försiktiga och att investeringstakten i Indien normaliseras.”

Samtidigt finns det enligt Ericssons vd också en hel del som talar för telekomjätten.

”Vårt nya kontrakt i USA kommer att börja upprampningen under andra halvåret 2024.  

Underliggande efterfrågan från växande datatrafik och 5g som endast är i den första utbyggnadsfasen kommer att kräva ytterligare nätinvesteringar. Vi bedömer att de nuvarande investeringsnivåerna är ohållbart låga för många operatörer. Vi är därför övertygade om att marknaden kommer att återhämta sig. I slutändan ligger dock tidpunkten för återhämtningen i våra kunders händer”.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.