Tungt för Telias företagstjänster

Integrerade företagstjänster går knackigt för Teliasonera. Trots flera förvärv under 2007 ökade omsättningen bara med 6 procent. Affärsområdet gick back med 725 miljoner kronor.
Framöver ska företagsaffärerna inte redovisas separat, utan bakas in i andra affärsområden.

Omsättningen för Integrerade företagstjänster blev 13,729 miljarder för helåret 2007. Detta tack vare konsolideringen av de uppköpta bolagen Cygate, Didata och Crescom.

Resultatet tyngs framförallt av övergången från fast telefoni och prissänkningarna på mobiltjänster och bredband. Försäljningen minskade med 367 miljoner kronor.

Försäljning av integrerade företagstjänster och utrustning ser ljusare ut. Den ökade med 888 miljoner kronor och utgjorde cirka 43 procent av nettoomsättningen.

Ny säljdivision

Framöver kommer de här siffrorna inte att redovisas öppet, utan hamnar under affärsområdena mobilitetsjänster, bredbandstjänster och övrig verksamhet.

Det är en konsekvens av att Teliasonera den 1 januari i år slog ihop alla sina säljresurser för företagsmarknaden. Den nya säljdivisionen har fått namnet Business Services. Den kommer inte att ha lönsamhetsansvar men mätas på tillväxt, marknadsandelar och effektivitet.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.