Tungt för Vodafone

Stora kostnader i samband med 3g-utbyggnaden och fortsatt prispress på marknaden för mobiltelefoni. Det är de två tyngsta orsakerna till att Vodafone Sveriges resultat minskade under det första halvåret.

Vodafone, som har brutet räkenskapsår, konstaterar i sin halvårsrapport att den svenska marknaden kännetecknas av en hård prispress och konkurrens om kunderna. Detta har lett till att nettoomsättningen minskade något under det första halvåret och landade på 3 219 miljoner kronor. Ebitda uppgick till 579 miljoner kronor och under det andra kvartalet gör Vodafone en rörelseförlust på 173 miloner kronor. Det ska jämföras med en vinst på 94 miljoner samma period förra året.

Den genomsnittsliga intäkten per kund sjunker också. 314 kronor per kund för det andra kvartalet, vilket kan jämföras med föregående år då intäkten låt på 335 kronor per kund i genomsnitt. Men totalt ökar Vodafone sin kundstock från 1 524 000 till 1 545 000, varav 999 000 är kontantkortskunder.

För att öka konkurrenskraften har Vodafone beslutat att säkna sina operativa kostnader med 500 miljoner kronor de närmaste två åren. Dels genom att effektivisera organisationen, dels genom att se över leveransavtal och produktutbud.

Den 31 oktober meddelade Vodafone Group att man har för avsikt att sälja Vodafone Sverige till Telenor. Telenor och Vodafone har ingått ett samarbetsavtal som ger Telenor och Vodafone Sveriges kunder fortsatt möjlighet att utnyttja Vodafones globala varumärke, produkter och tjänster i Sverige. Transaktionen kommer att slutföras vid årsskiftet 2005/06 förutsatt att EUs konkurrensmyndighet godkänner köpet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.