Turkcellaffär i gungning

Det turkiska investmentbolaget Cukorova har inte undertecknat det slutliga köpeavtalet med Teliasonera om försäljningen av aktierna i Turkcell. Telia hotar nu med rättsliga åtgärder.

Den 25 mars 2005 offentliggjordes det avtal där Cukurova accepterade att sälja samtliga sina aktier i Turkcell Holding till Teliasonera. Enligt avtalet var transaktionens genomförande villkorad av ytterligare due diligence samt överenskommelse om slutligt köpeavtal. Avtalet innehöll också en tidsfrist till den 23 maj för slutförande av det slutliga köpeavtalet. Denna tidsfrist har nu löpt ut.

– Enligt överenskommelsen skulle vardera parten med ärligt uppsåt agera efter bästa förmåga för att slutföra due diligence och köpeavtalet. Enligt Teliasonera har Cukorova inte agerat på sådant sätt, skriver Telia i ett pressmeddelande och tänker nu vidta rättsliga åtgärder för att bevaka sina rättigheter.

Avtalet rörande Cukurovas accept av Telias förslag om att förvärva en andel om 27,0 procent i Turkcell för 23 miljarder kronor godkändes på Turkcells bolagsstämma i slutet av april.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.