Två av tio stjäl företagsinfo

När det är dags att byta jobb väljer många att sno med sig information från sin tidigare arbetsgivare. Och majoriteten är säkra på att komma undan med det.

Två av tio stjäl företagsinfo

Enligt en ny undersökning som genomförts av Yougov på uppdrag av dataräddningsföretaget Ibas stjäl två av tio svenskar information vid ett jobbyte. Främst rör det sig om presentationer, rapporter, planer och strategier.

– Många medarbetare vet inte skiljelinjerna mellan företagsinformation och privat egendom. Men det material som produceras för ett företag är som utgångspunkt företagets egen och inte något man får kopiera eller ta med sig. Det är att betrakta som ett brott mot lagen, säger Åke Ljungqvist, Sverigechef på Ibas.

Mäns fingrar kliar mer

Ofta är det inte illvilja, utan okunskap som ligger bakom tilltaget. Över hälften av informationstjuvarna uppger att anledningen till att de tar med sig material är att de inte vill göra samma jobb två gånger. 45 procent av de som stjäl information är inte ens medvetna om att det de gör är brottsligt.

Överlag tycks män mer stöldbenägna än kvinnor. Nära fyra av tio män har någon gång knyckt med sig information, att jämföra med en femtedel av kvinnorna. Av de som medger informationsstöld är sex av tio övertygade om att arbetsgivaren inte har metoder att upptäcka dem och en tredjedel svarade att de troligtvis kommer att ta med sig information inför nästa jobbyte.

Fakta

6 tips från säkerhetscoachen

1. Definiera tydligt i anställningskontrakt att företagets information och innehåll på elektroniska medier tillhör förtaget.

p>2. Identifiera företagskritisk lagrad information och gör upp en plan för hur den ska skyddas.

3. Begränsa tillgången till företagskritisk information beroende på den anställdes tjänst. Ge medarbetarna klara riktlinjer och utbilda kring företagets säkerhetsrutiner.

4. Bygg in processer där access till företagets nätverk omedelbart upphör fungera när en anställd slutar.

5. Upprätta regelverk kring hur e-post och elektroniskt material ska hanteras vid misstänkt kriminella handlingar.

6. Begär legal och teknisk hjälp vid misstanke om internt bedrägeri.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.