Tydligare om täckning och mobilmottagning

Operatörer Mobiloperatörernas täckningskartor ska blir mer rättvisande senast 2015. Operatörerna ska också informera tydligt om mottagningsförmågan i olika mobilmodeller. Det är essensen i en ny branschöverenskommelse.

Tydligare om täckning och mobilmottagning

Överenskommelsen inkluderar samtliga nätägande mobiloperatörer i Sverige: Hi3G, Net1, Tele2, Telenor och Teliasonera. Den är ett resultat av det regeringsuppdrag som Post- och telestyrelsen och Konsumentverket haft att se över och förbättra informationen som operatörerna ger till mobilkonsumenterna.

– Det är väldigt bra att operatörerna ingått den här branschöverenskommelsen och att de nu tydligt åtar sig att förbättra de täckningskartor som de visar för sina kunder, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Hon konstaterar att täckningen är en av de viktigaste pusselbitarna när mobilkonsumenterna väljer sitt mobilabonnemang. Därför måste täckningskartorna vara begripliga och stämma överens med verkligheten.

Mobiloperatörernas täckningskartor som  de ser ut idag. 2015 ska de vara rättvisande och enklare att jämföra.
Mobiloperatörernas täckningskartor som de ser ut idag. 2015 ska de vara rättvisande och enklare att jämföra.

– Förutsatt att operatörerna nu gör det de har förbundit sig till kommer både de och mobilanvändarna att bli vinnare på den här överenskommelsen, säger Anna-Karin Hatt.

Ska granskas

Mobiloperatörerna har det här året på sig att fixa till täckningskartorna. Från den 1 januari 2015 ska täckningskartorna vara enkla att jämföra med varandra, rensade från vilseledande hastighetsangivelser och flankeras av tydlig information om vad det faktiskt är kartorna visar.

I den här harmoniseringen införs tre olika nivåer av täckning: bastäckning, god täckning och mycket god täckning. Nivåerna ska vara jämförbara mellan operatörerna och kommer att kunna kontrolleras med hjälp av mätningar. Frågan om inomhustäckning tas inte upp alls i pressmaterialet kring överenskommelsen.

– Nu ska det inte längre gå att locka med en tjänst som inte håller vad den lovar. Det här blir en hjälp för konsumenterna att välja ett abonnemang som de kan lita på, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och lovar att följa upp och granska att branschöverenskommelsen efterlevs.

Redovisa mobilernas mottagning

En minst lika stor nyhet i sammanhanget är att de svenska mobilnätsoperatörerna förbinder sig att ge tydligare information om vilken mottagningsförmåga olika mobiltelefonmodeller har.

Det har nämligen visat att de mest populära och vanligt förekommande smartmobilerna, som olika modeller av Iphone och Samsung Galaxy, har klart sämre nätanslutning än tidigare och enklare modeller.

Det är ett faktum som branschen hittills varit ovillig att tala högt om, varför kunderna inte haft bra underlag för sina köpbeslut.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.