Ole Mygind: Tydligt driv att flytta processer till moln-tjänster

Branschen Telekom idags trendspaning med hjälp av branschprofilerna rullar vidare. Idag är det dags för Ole Mygind, ansvarig för Polycom i Nordics, Benelux och Ryssland.

Ole Mygind: Tydligt driv att flytta processer till moln-tjänster

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Just nu ser vi hur företag och myndigheter jobbar aktivt med sina cloud-strategier. Det finns ett tydligt driv att flytta de processer som passar för moln-tjänster, och inte hantera driften av dessa tjänster själv. Dock finns det utmaningar som måste hanteras, allt ifrån säkerhetspolicys till att man internt är beroende av olika processer och affärssystem. Många av affärssystemen har några år på nacken, och har under årens lopp kopplats samman med andra affärssystem, och detta kan medföra vissa utmaningar när det gäller att flytta dessa tjänster till externa cloud-tjänster.

– Det sker också en utveckling att möjliggöra videokommunikation i fler typer av mötesrum. Tendensen går mot fler och fler olika geografisk spridda teams inom organisationerna, det driver nya arbetssätt som till exempel enklare snabba ad-hoc möten, flexiblare samarbete, och kortare tid till att nå beslut. Det skapar behovet av enkla kommunikationslösningar, teknik som är användarvänlig samt tillgänglig nästan överallt. Fokus har skiftat ifrån stora och lite dyrare konferenslösningar, till många mindre lösningar som passar bra i mindre så kallade ”Huddle rooms” för 2–4 personer och ger fler möjligheten att ha effektiva möten på distans. Leverantörer av den här typen av teknologi har de senaste åren utvecklat dessa kostnadseffektiva lösningar, som driver den här utvecklingen vidare.

Vilka händelser har varit viktigast för utvecklingen det senaste året?

– Microsofts cloud-strategi med Teams, samt en hårdare konkurrens inom moln-tjänster med flera olika alternativ. Att Microsoft väljer att ersätta Skype med Teams, markerar ett naturligt nästa steg inom samarbete över distans, de nya möjligheterna att på ett enkelt sätt hantera centrala dokument och datadelning. De stora leverantörerna på marknaden arbetar med att stötta denna utveckling, och vi på Polycom själva kommer löpande med lösningar som samarbetar med Microsoft Skype/Teams och andra leverantörer inom området.

Är det något som har överraskat dig under den perioden?

– 2017 passerade utan några stora överraskningar när det gäller uppköp eller ny teknik. Det som nog annars har överraskat mig mest, är att standardiseringen av Web-RTC verkar ha tappat momentum, och inte nått nya höjder under året. Detta är en tråkig utveckling som jag hoppas vänder.

Vad kommer att hända 2018?


– GDPR, som träder i kraft 25 maj kommer utan tveka att prägla detta år och det kommer bli spännande att se hur olika leverantörer av cloud-tjänster kommer kunna hantera den utmaningen. Det är inget som användare omedelbart kommer märka av, men just nu arbetas det hårt hos alla dessa leverantörer, och det är en lag som på sikt kommer få stor betydelse för relationen mellan tjänsteleverantörer och deras kunder.

Vad borde hända 2018?

– Jag hoppas att 2018 blir året då vi ser en större öppenhet och kompabilitet bland olika tjänsteleverantörer, och lättare för användare att samarbeta och kommunicera. Användare behöver denna öppenhet för att enkelt kunna skifta mellan olika lösningar och leverantörer, och helt enkelt kunna välja det som passar deras behov bäst. De leverantörer som slår in på detta spår kommer bli belönade i långa loppet.

Vilka trender följer du lite extra de kommande åren?


– Datadelningslösningar, som nu börjar bli att viktigare. Det är en uppsjö av lösningar som når marknaden nu, efter att ha besökt ISE 2018 är detta väldigt tydligt. Användare kan säkert vänta sig många spännande lösningar inom en snar framtid.

– Säkerhet är också alltid viktigt för våra kunder, och det också ett viktigt område att hålla sig uppdaterad om. Kraven och komplexiteten inom säkerhet ökar hela tiden, så det gäller att hänga med i utvecklingen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.