Uc som tjänst in i kraftig boom

UC Hostad ip-telefoni och uc som tjänst börjar vara så moget att även de stora företagen hoppar på. Det är en anledning till att marknaden väntas öka med närmare 400 procent de närmaste fem åren i Europa.

Det är analyshuset Frost & Sullivan som drar de här slutsatserna i rapporten Analysis of the European IP Telephony and UCC Services Market. De bedömer att den här typen av tjänster omsatte 2,46 miljarder dollar under 2013 men att den kommer skjuta iväg som en raket och omsätta 9,53 miljarder dollar år 2019.

– De flesta kundplacerade och traditionella telefonisystem har nått slutet på den användbara livslängden och företag ser sig om efter alternativ för uppgradering. Växande förtroende för mognaden och förmågan hos voip och ip-telefoni tillsammans med ökad förståelse för fördelarna med molnteknik driver storföretag mot att migrera till nästa generations kommunikationslösningar och tjänster, säger Elka Popova, ansvarig analytiker på Frost & Sullivan.

Hon pekar på en lysande möjlighet för teleoperatörerna att kapa åt sig en stor del av den växande uc som tjänst-marknaden. De har närvaron, väl utbyggda kanalrelationer, stabila nätverk och förmågan att leverera avancerade funktioner som mobilitet, chatt och presence, conferencing och kontaktcenter.

Elka Popova konstaterar även att det finns faktorer som bromsar de stora organisationernas flytt till ucaas, uc i molnet eller mer ren telefoni som tjänst. De kanske nöjer sig med de grundläggande funktioner som de gamla systemet fortfarande kan leverera, även om det är på övertid. De kan föredra kundplacerade lösningar av integrations- eller säkerhetsskäl, eller helt enkelt frukta för att förlora kontrollen över kommunikationen och få en tjänst som inte håller måttet.

– Att förbättra kvaliteten i leveransen blir avgörande för att öka kundnöjdheten och begränsa omsättningen av kunder som byter tillbaka till kundplacerade system, säger Elka Popova.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.