Umeå universitet slipper betala saftig mobilräkning

Mobilt Efterspelet till den jättelika räkning för mobildata som en Umeå-professor drog på sig under en utlandsresa för snart ett år sedan är över. Telia efterskänker en stor del av kostnaden och universitetet har infört nya kostandsspärrar.

Som vi kunde rapportera om tidigare i höst drabbades en professor vid Umeå universitet av en obehaglig överraskning efter hemkomsten från en resa till bland annat Nya Zeeland och Singapore kring jul och nyår för ett år sedan. De aktuella länderna omfattades då inte av Telias roamingpaket Surf Abroad och räkningen som damp ner hos universitetet landade på 148 000 kronor inklusive moms.

Telia hade vid den aktuella tiden egentligen redan infört en spärr mot riktigt höga roamingkostnader men en miss i kommunikationen mellan universitetet och operatören gjorde att den inte aktiverats på professorns abonnemang.

Efter bland annat Telekom idags rapportering om händelsen och de saknade kostnadsspärrarna inledde Telia och Umeå Universitet en gemensam utredning. Den utredning visade att ett 30-tal anställdas abonnemang inte hade kostnadsspärren aktiverad. Samtidigt har utredningen inte lyckats att säkert fastställa varför det saknades takbelopp på de aktuella abonnemangen. Universitet konstaterar att både rutinerna för vem i organisationen som har befogenhet att ta bort spärren för takbeloppen och tekniska faktorer hos Telia har ändrats genom åren.

Trots oklarheterna har det blivit en uppgörelse mellan parterna där Telia har av goodwill-skäl har avskrivit 90 000 kronor från räkningen.

Umeå Universitet har nu också slagit på kostnadsspärrar på alla sina abonnemang. För de användare som behöver använda mycket utlandssurf är taket satt till 5 000 kronor med möjlighet att höja det vid behov. På övriga abonnemang finns ett fast tak på 500 kronor.

– Det känns väldigt bra att Telia betalar tillbaka huvuddelen av det belopp för roaming som var knutet till det aktuella abonnemanget. Nu finns det takbelopp för samtliga abonnemang vid universitetet, som gör att detta inte kan upprepas, säger Arne Vedefors, telefonichef vid Umeå universitet.

Telia har avböjt att kommentera ärendet närmare.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!