Umts Forum stöder 3g-umts-marknaden

Umts Forum har presenterat sin nya handlingsplan för 2005-2006 som innefattar ett fortsatt stöd för den globala 3g-umts-marknaden.

Den nya verksamhetsplanen ska bland annat verka för fler nya medlemmar. En annan fråga som ska behandlas är hur expansionen av 3g-näten ska genomföras för att kunna täcka även större områden med en glesare befolkning. En del av Umts Forums arbete ska också innefatta att ge stöd och vägledning åt de växande marknaderna, kanske främst i utvecklingsländerna.

Umts Forum har varit verksamt sedan senare delen av 1990-talet med att bereda väg för 3g-tekniken.

– Nu när vi uppnått vårt grundmål är det dags att sätta verksamhetens fokus på de nya frågor som uppstår i och med expansionen av 3g- och umts-näten, säger Jean-Pierre Bienaime medlem av Umts Forums styrelse.

Forumet finns till exempel med i arbetet med nästa världskonferens för radiokommunikation år 2007.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.