Undersökning: Allt fler överväger att byta operatör

Operatörer Den skenade inflationen och det osäkra omvärldsläget gör att många just nu ser över sin privatekonomi. Bland unga svenskar är hela fem av tio idag mer benägna att byta leverantör av mobiltelefoni och bredband än för sex månader sedan.

Undersökning: Allt fler överväger att byta operatör

Lågkonjunkturen står av allt att döma för dörren och många svenskar befinner sig i en tuff situation. Det pressade ekonomiska läget får konsumenter att leta efter bland annat mer fördelaktiga mobilabonnemang.

En ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av fakturaplattformen Billogram visar att hälften av svenskarna i åldern 18-34 år idag är mer benägna att byta leverantör för till exempel mobiltelefoni och bredband på grund av det ekonomiska läget än för sex månader sedan. För svenskar i alla åldrar är motsvarande siffra fyra av tio.

 – I takt med att kunderna blir allt mer utvärderade och priskänsliga ser vi tydligt att deras benägenhet att byta leverantör ökar. För att kunna säkra kundlojaliteten även under ekonomiskt svåra tider är det därför viktigt att telekombolagen fokuserar på att förbättra kundupplevelsen – inte minst genom att skräddarsy sina erbjudanden och sin kommunikation, säger Johan af Sandeberg, head of partnerships på Billogram i en kommentar.

 Vidare visar undersökningen att svenskarna fått ett ökat fokus på sina betalningar. Nära sex av tio (58%) är idag mer uppmärksamma på innehållet i sina fakturor jämfört med för ett år sedan. Lika många (58%) vill se eventuella prishöjningar på fakturan, och nära hälften (48%) vill ha mer förklarande texter kring avgifter och kostnader.

Hela åtta av tio anser att en smidig betalning är viktig för att man ska stanna kvar som kund. Bland personer mellan 18-34 år är siffran nära nio av tio (89%).

 – För att kunna skapa långsiktigt starka kundrelationer är det viktigt att förstå, och kunna anpassa sig till, kundernas snabbföränderliga behov. Här blir det tydligt att fakturan är en ytterst viktig kontaktyta med kunderna, och att den därmed blir ett viktigt verktyg för att kunna bygga långsiktig kundlojalitet, säger Johan af Sandeberg.

 Resultat från undersökningen 

• Fyra av tio (40%) är mer benägna att byta leverantör för exempelvis mobiltelefoni och bredband på grund av det ekonomiska läget idag jämfört med för sex månader sedan. Bland 18-34 åringar är siffran fem av tio (50%).

• Inom de branscher som ofta omnämns som tysta (exv. telekom, el, försäkring), där företagens årliga kontakt med de flesta av kunderna till stor del utgörs av den återkommande betalningen, är mobiloperatörerna de som upplevs arbeta allra hårdast med att behålla sina kunder. Nära en av tre (32%) anser att mobiloperatörer arbetar aktivt för att man ska stanna kvar som kund (48% av 18-34 åringar), vilket är dubbelt så många som för elbolagen (16%). För bredbandsbolagen är siffran 20%. 

• Endast 13% anser sig ha en relation till sin mobiloperatör som bidrar till lojaliteten och knappt var tredje (30%) upplever ett värde i att vara en lojal kund till sin mobiloperatör.

• Åtta av tio (80%) anser att en smidig betalning är viktig för att man stanna kvar som kund (89% av 18-34 åringar).

• Nära sex av tio (58%) är idag mer uppmärksamma på sina fakturor jämfört med för ett år sedan. Det som främst efterfrågas på fakturor är information om eventuella prishöjningar, mer förklarande texter kring avgifter och kostnader, samt personlig information och erbjudanden till lojala kunder. 

 Om undersökningen 

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Billogram under perioden 14-21 mars 2023. Totalt intervjuades 1040 personer i åldern 18–84 år. Panelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.