Undersökning: Offentliga sektorn mest digital

Administration Sveriges privata företag ligger fortfarande efter den offentliga sektorn när det gäller digitalisering av ekonomiska och administrativa processer.

Undersökning: Offentliga sektorn mest digital

Enligt Vismas senaste Digitaliseringsindex har den offentliga sektorn en högre digitaliseringsgrad inom sex av de sju processer som undersökts. Allra störst skillnad är det för hantering av inkommande fakturor där den offentliga sektorn kommit dubbelt så långt med digital hantering jämfört med privata företag. I index mätt är skillnaden 48,2 jämfört med 23,4 procent.

– Att digitalisera fakturahanteringen är en relativt enkel och kostnadseffektiv åtgärd på digitaliseringsresan, som både sparar tid och minskar risken för felaktigheter. Dessutom behöver även företag börja anpassa sig till den lag som träder i kraft 2019, som gör det obligatoriskt för offentlig sektor att enbart ta emot fakturor som e-fakturor, säger Carola Lissel, vd för Visma Software i ett uttalande.

Övriga intressanta skillnader:

Utgående fakturor: 36,2 procent (privat sektor) – 39,4 procent (offentlig sektor)

Tidrapportering till lön: 60,5 procent (privat sektor) – 71,2 procent (offentlig sektor)

Attestflöde: 59,6 procent (privat sektor) – 73,6 procent (offentlig sektor)

Den enda processen där den privata sektorn är mer digital än den offentliga är för automatisk betalning från betalningsförslag, där skillnaden visserligen bara är några tiondelar.

Vismas Digitaliseringsindex baseras på en undersökning bland närmare 900 vd:ar och ekonomichefer i bolag, organisationer och kommuner med fler än 25 anställda.

Undersökningen genomfördes första gången 2016.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.