Undersökning: Videoproblem fortfarande en plåga för hybridarbetare

Kontoret Pandemin innebar en samhällsomflyttning från kontorsjobb till hemarbete. Men trots att vi nu vant oss vid en hybrid vardag – är videoproblem fortfarande otroligt vanligt.

Undersökning: Videoproblem fortfarande en plåga för hybridarbetare

När 2022 är på väg att gå in i 2023 är det snart tre år sedan som covidpandemin slog till i västvärlden. Men trots att många företag snabbt fick igång ett fungerande arbetssätt med digitala möten och hybridjobb – förefaller det som det fortfarande finns mycket kvar att göra.

När Logitech studerade hur det ser ut på de hybrida arbetsplatserna framgår det att många anställda önskar mer stöttning för att dagen ska fungera smidigare. En tydlig sak som framgick var att många saknade hårdvara som underlättar, samt att många inte heller rapporterade in vilka tekniska utmaningar de hade.

I studien har Logitech frågat 1 000 beslutsfattare inom it-hårdvara på stora organisationer och hur situationen ser ut på deras håll. Och då framstår det rätt ögonbrynshöjande brister.

Till att börja med har mindre än 40 procent av de tillfrågade har blivit utrustade med tillbehör som möss och tangentbord av sin arbetsgivare. 

Vidare framgick det att 89 procent av de anställda säger att de kämpar med videoproblem som dålig belysning och mindre smickrande kameravinklar – två saker som kan härledas till bristande hårdvara.

Därtill uppger 85 procent att de har ljudproblem, varav 57 procent av dessa är i chefs- eller mellanchefspositioner vilket tyder på att det är ett genomgående problem som sträcker sig över alla nivåer.

Ergonomi ett bortglömt kapitel

Ett problem som det talas mindre om är arbetsgivares skyldighet kring arbetsplatshälsa. 58 procent säger att de måste sitta obekvämt för att kunna vara med på videomöten och 70 procent av de tillfrågade rapporterar fysiskt obehag efter att ha suttit i långa möten. 

Många anställdas önskan om att ha möjlighet till distans- eller hemarbete har alltså lett till en rad utmaningar av teknisk eller ergonomisk karaktär, som hindrar ett effektivt samarbete mellan team.

Hur företag ska adressera dem? Logitech är en hårdvaruleverantör, så deras svar är färgade. Men utöver att skaffa rätt prylar till sina arbetstagare är det två viktiga saker man ska tänka på.

Det första är att man måste öka medvetenheten hos ledningen. Som företag har man ansvar över goda arbetsförhållanden, även om medarbetarna inte sitter på det fysiska kontoret. Det andra är att man måste våga fråga medarbetarna. Ta reda på vilka specifika utmaningar de upplever i sin hybrida vardag.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.