Universitetet bygger om telefonimiljön

Affärer Från att ha präglats av fast telefoni och flera olika telefoniavtal är Göteborgs universitet nu på väg mot en kraftigt uppdaterad miljö. Nya funktioner, mer mobilitet och på längre sikt mer videokommunikation.

Universitetet bygger om telefonimiljön

1954 slogs Göteborgs högskola och Medicinska högskolan i Göteborg samman och Göteborgs universitet bildades. Sedan dess har flera fakulteter och verksamheter tillkommit och idag är universitetet utspritt över flera olika platser i staden. Varje fristående del inom universitetet har också stor frihet i hur man lägger upp sitt användande av kommunikationsverktyg. Inköpen sker centralt och sedan får de olika verksamheterna välja vad de behöver.

Hela miljön moderniseras

Just nu är universitetet mitt inne i ett stort förändringsarbete där hela telefonimiljön moderniseras. Universitetet har idag ett kst-avtal som man avropade utifrån det ramavtal som skrevs 2012. I huvudsak har man två leverantörer: TDC ansvarar för drift och underhåll av universitetets Cisco-växel, fast telefoni och ungefär 1 500 mobila anknytningar. De är också leverantör av all hårdvara. Sedan tillkommer cirka 700 fristående mobila abonnemang från Telenor. Universitetets långsiktiga mål är att etablera videosamtal som ett mer betydande kommunikationsverktyg – Skype for business är det aktuella verktyget.

– Vi vill kunna modernisera vår telefoniplattform, som är ganska gammal i dagsläget. Vi sitter med en ip-telefonilösning som är nästan 20 år gammal och vi har problem att gå ifrån den fasta telefonin. Vi tittar på softphonelösningar, som Skype for business. Det skulle ge flexibilitet och nya funktioner för vår verksamhet, säger Urban Ekström Nätt, ansvarig förvaltare för telefoni på Göteborgs universitet.

Införs stegvis

Planen är ett stegvis införande, där man inledningsvis tänker sig att använda Skype for business som ett rent textbaserat chattverktyg för att stegvis utnyttja det bredare.

Urban Ekström Nätt.
Urban Ekström Nätt.

– Man skulle kunna börja med att använda det för textmeddelanden, men så småningom har vi som uttalad policy att använda det även för telefonin, säger Urban Ekström Nätt.

Att man tar det stegvis beror också på att man har planer att vidareutveckla och skriva nya avtal inom en snar framtid. 2017 är det aktuellt med ett nytt kst-avtal och därför avvaktar Göteborgs universitet att göra för stora arbetsinsatser nu.

– Om det ska ingå i ramarna för nuvarande avtal så skulle det bli ett alldeles för stort arbete att börja på nästa år, säger Urban Ekström Nätt.

Han menar att universitetet ändå kommit en mycket bra bit på vägen. Inte minst då man med det nya avtalet faktiskt uppnått målet med färre leverantörer.

– I många år har vi levt med flera olika leverantörer som inte varit integrerade mot varandra. Vi har också kunnat börja erbjuda mobila anknytningar och det har blivit lättare för våra telefonister att följa linjeanknytningar, säger Urban Ekström Nätt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.