Universitetet satsar på Copilot

AI Linköpings Universitet är igång med Microsoft 365 Copilot. Vi har pratat med digitaliseringsdirektören Joakim Nejdeby om bakgrunden till satsningen, utrullningen och planen framåt

Universitetet satsar på Copilot

Om artificiell intelligens på många sätt kom in i den breda allmänhetens medvetande i samband med lanseringen av ChatGPT i november 2022 så ser situationen lite annorlunda ut i Sveriges femte största stad. Åtminstone på dess universitet.

 –Redan 1975 blev Erik Sandewall professor vid Linköpings universitet i datalogi. Honom kan man nog kalla Sveriges första ai-professor även om det begreppet inte användes då. Jag själv läste ai här i början av 90-talet så det är klart att tekniken på något sätt finns i vår kultur, säger Joakim Nejdeby, digitaliseringsdirektör på Linköpings Universitet.

 Trots traditionen i staden och framförallt vid universitet hamnade LIU inför samma etiska diskussioner som de flesta andra lärosäten när studenterna började använda generativa ai-verktyg i sina studier.

 –Diskussionen kring om ai är en fiende eller vän hade vi egentligen under hela förra våren. Vi landade som de flesta andra i att ai rätt använt kan vara ett väldigt effektivt verktyg men vad som är rätt användning kan variera väldigt mycket mellan olika ämnen.

Joakim Nejdeby, foto: Linköpings Universitet.

– Om du som student ska lära dig att skriva kan du kanske inte använda dig av ai, men om du ska göra en textsammanfattning eller få nya idéer kanske du kan använda ai. Det handlar väldigt mycket om vilken typ av utbildning du går.

 Hur ser den avvägningen ut i praktiken?

 –Än så länge är ju de generativa ai-tjänsterna väldigt dåliga på matematik medan de är väldigt bra på att förutse text. Därför använder studenterna dem mer sällan på de tekniska utbildningarna jämfört med på de mer samhällsvetenskapliga.

 Digitaliseringsdirektören ser ganska tydliga likheter mellan den pågående ai-debatten och diskussionerna som var när rättstavningsprogrammen kom.

 –Då pratade vi om att programmen skulle förbjudas och att ingen längre skulle lära sig att stava. Riktigt så har det ju inte blivit, och på samma sätt tror jag det kommer bli med generativ ai. Om några år är det en naturlig del av vår vardag.

 Linköpings Universitet har redan kommit igång med flera ai-projekt. Utvecklarna använder sig av Github Copilot och sedan i höstas använder sig flera anställda av Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat for Enterprise). Sedan 1 januari använder man också Microsoft 365 Copilot.

 –Githubs ai-tjänst har sparat väldigt mycket tid för våra utvecklare och det är ungefär samma sak vi hoppas uppnå med Microsoft Copilot. Vi vill att våra medarbetare ska bli mer effektiva och ge dem möjligheterna att slippa många repetitiva uppgifter.

 Vad är era första intryck av tjänsten?

 –Många lärare har varit positiva. De upplever att det är hjälpsamt att ta hjälp av ai-verktyg för att exempel komma i gång med ett utkast och generera bilder. Men det är fortfarande väldigt nytt.

– Samtidigt ska man komma ihåg att mycket av den här generativa ai:n forskningsmässigt är ganska gammal. Stora språkmodeller är inget nytt i det sammanhanget. Det är mer att det blivit bättre, snabbare och att tjänsterna kommersialiserats.

 På ett stort universitet ser förutsättningarna för internutbildning lite annorlunda ut än i andra verksamheter. Det har blivit i tydligt i samband med utrullningen av ai-tjänsterna.

 –Vi har haft frivilliga utbildningstillfällen som våra it-utbildare hållit i och dessa har varit välbesökta. Det är ganska naturligt att det finns ett stort intresse för ny teknik på ett universitet.

– Eftersom vi är ett universitet så blir det inte så mycket internutbildning utan mer som ett seminarium där vi diskuterar förutsättningarna och delar exempel på hur vi kan använda ai i vår verksamhet.

 Universitet har lite drygt 4 000 anställda. Alla dessa har inte fått tillgång till Microsoft 365 Copilot ännu.

 – Nej, vi driver det här som en pilot med 300 licenser inledningsvis. Det handlar om att vi nu ska utvärdera vilka roller som har störst användning för Copilot i sin vardag. Sen får vi se hur det blir framåt. Det kommer ta sin tid att sätta nya arbetssätt.

 Joakim Nejdeby upplever att Universitets-Sverige har en ganska gemensam syn på ai-frågan.

 – Absolut, sedan kan förutsättningarna skilja sig åt beroende på storleken på högskolan eller universitet och därmed dess it-avdelning. Men jag vet flera som är i gång med liknande projekt.

 Användningen av amerikanska molntjänster bland svenska myndigheter, dit universiteten och högskolorna räknas, har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren.

 – Vi har en hybrid miljö och väldigt tydlig struktur över vår datahantering, vad som ska lagras var och så vidare. Samtidigt är vi som universitet vana vid att dela med oss av mycket data med andra universitet runt omkring i världen. Det är ju så forskning fungerar. Så molntjänster är inte nya för oss i den bemärkelsen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.