Uno dubblerar omsättning och vinst

Rapport Det är full snurr på affärerna för Uno Telefoni. Omsättningen har nära nog dubblerats under året och resultatet har mer än tredubblats.

Uno har summerat räkenskaperna för perioden juli 2012 till och med juni 2013. Sammanslaget redovisar Uno-bolagen en omsättning på 50,35 miljoner kronor, att jämföra med 28,67 miljoner föregående räkenskapsår. Resultat efter finansnetton blev 4,46 miljoner, jämfört med tidigare 1,38 miljoner.

– Vi stänger vårt bästa år hittills med ett otroligt starkt resultat i Uno Telefoni, hög tillväxt i vår trafikverksamhet och ett sammanslaget positivt resultat i Uno-bolagen. Nu har vi en finansiellt stabil bas att fortsätta växa på, kommenterar Jonas Angleflod, vd på Uno Telefoni.

Antalet kunder på växeltjänster uppgick vid årets slut till 1233 företag där 35 273 abonnemang fördelade sig över 23 696 användare. Tillväxten på växelabonnemang var dryga 38 procent mot föregående år.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.