Upp till bevis för nya KST

Upp till bevis för nya KST

Efter en utdragen process har Kammarkollegiet äntligen tecknat ett nytt ramavtal för Kommunikation Som Tjänst (KST), med sex förväntansfulla leverantörer. Det är många som inväntat det nya ramavtalet i förhoppning om att enkelt kunna avropa moderna lösningar till konkurrenskraftiga priser.

Det nya ramavtalet är medvetet öppet för att passa så många unika kommunikationsbehov som möjligt. Det har medfört att den avropande myndigheten, i jämförelse med tidigare generationers ramavtal för KST, inte har särskilt mycket stöd och hjälp att hämta i samband med sitt avrop. Det finns till exempel ingen gemensam prislista, inga förklarande tjänstebeskrivningar och mallen för leveransavtal lämnar enligt mig många frågeställningar öppna. Rent krasst så har myndigheten i princip bara ett utkast till Allmänna villkor att hålla sig till. Det hänvisas istället till en kravkatalog, men denna endast existerar på rubriknivå och ger inte alls det stöd som många efterfrågar.

Flera aktörer som jag varit i kontakt med utrycker en frustration kring hur lite hjälp de som ska använda ramavtalet får av underlaget. De frågar sig hur de ska säkerställa att äpplen är äpplen och att offererade priser är kompletta och jämförbara.

Den öppna ramavtalskonstruktionen är emellertid inte bara av ondo. Den öppnar också för att skapa skräddarsydda lösningar för verksamhetsanpassade kommunikationsbehov – vilket också var Kammarkollegiets intention. För att kunna dra nytta av denna flexibilitet är det viktigt att den upphandlande myndigheten har en klar bild över sina behov och god kunskap om de utvalda leverantörernas erbjudanden.

För även de utvalda ramavtalsleverantörerna har ett arbete framför sig när det gäller att tydligt formulera och kommunicera sina erbjudanden.

Som jag skrev ovan, det är många som inväntat det nya ramavtalet med stora förhoppningar. Många av dem känner sig osäkra idag. Men med rätt kompetens och metodik finns det goda möjligheter att avropa en kommunikationslösning väl anpassad för organisationens kommunikationsbehov med det nya ramavtalet. Så nu är det upp till bevis!

[Krönika publicerad i Telekom idag nr 1 2014]

Peter Ljungholm arbetar som Senior Advisor på SourceSkills som hjälper företag att bli professionella tjänstebeställare av it- och kommunikationslösningar med målet att de ska få ut full effekt av sina investeringar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.