Uppåt för DGC trots få nya storaffärer

Operatörer Tredje kvartalet gav DGC en rekordvinst. Samtidigt innehåll det få nya affärer och ramavtalet om KST har gett mager utdelning.

DGC:s rörelseresultat för det tredje kvartalet blev 21 miljoner kronor, vilket var rekord för operatören. Även omsättningen steg men tillväxttakten som under samma period förra året var hela 18,3 procent har nu krympt till 10 procent.

– Det här kvartalet nådde vi precis upp till vårt tillväxtmål om 10 procent, men för att ligga på den nivån framöver måste vi vinna fler stora affärer. I vår affärsmodell är det är också nya stora kunder som driver resultatutvecklingen, skriver vd Jörgen Qwist i kvartalsrapporten.

Förhoppningarna på många nya stora offentliga affärer inom telefoniområdet till följd av att DGC ingår i Kammarkollegiets ramavtal för KST har varit stora men resultatet hittills i år har inte blivit det operatören hoppats. Detta trots att det gjorts många avrop av avtalet.

– Men i flertalet upphandlingar har priset på mobildata varit helt avgörande. Det har inte gynnat oss. Som en service provider i andras mobilnät har vi svårt att konkurrera när telefoniupphandlingarna bara handlar om pris. Är man i behov av en mer kundanpassad kommunikationstjänst kombinerad med den servicegrad som vi är kända för har vi större chanser. Inkluderar upphandlingen även datakommunikation ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Affären med Huddinge kommun är ett sådant exempel, säger Jörgen Qwist.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.