Uppköp av WM-data på väg att slutföras

För en dryg vecka sedan offentliggjorde LogicaCMG att det rekommenderade kontant- och aktieerbjudandet avseende WM-data förklarades ovillkorat och att acceptfristen för erbjudandet förlängdes. Vid utgången av den förlängda fristen den 17 oktober har erbjudandet accepterats av ägare till sammanlagt cirka 95,34 procent av aktiekapitalet och cirka 97,16 procent av rösterna i WM-data. Detta förutsatt en slutlig bekräftelse.

I och med att LogicaCMG nu har uppnått ett ägande i WM-data som överstiger 90 procent av aktierna i företaget, räknat efter full utspädning, avser LogicaCMG att påkalla tvångsinlösen av återstående minoritetsaktier enligt aktiebolagslagen. Styrelsen för WM-data har ansökt om avnotering av aktierna i WM-data från den Nordiska Börsen i Stockholm. Rapporten för det tredje kvartalet i år ska publiceras omkring den 27 oktober. LogicaCMG beräknar konsolidera sitt ägande av 95,34 procent i WM-datas verksamhet från och med den 24 oktober 2006.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.