Uppköpsrisk för Telia

Om Telia inte snart hittar nya tillväxtmarknader så finns en överhängande risk att företaget köps upp inom en snar framtid. Denna varning utfärdas av analytiker på Gartner. För att kunna stå sig jämfört med sina nordiska konkurrenter måste Telia satsa mer energi på att etablera sig i andra länder, inte bara fokusera på nya paketlösningar för till exempel triple-play. Marknaden är trots allt begränsad i Norden, säger Gartners analytiker. Strategiska områden skulle kunna vara Centraleuropa eller söder om Baltikum enligt samma analytiker.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.