USA och Japan positiva till grön it

Intelligenta transportsystem och intelligent byggande såväl som energieffektivisering är på tapeten, både i Japan och USA. Det framgår av en rapport från institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS.

Det händer en hel del på området Grön it, både i Japan och i USA. ITPS har granskat trender och strategier hos olika aktörer när det gäller it och miljö i de båda länderna. Stora frågor är hur it kan vara ett verktyg för att minska miljöbelastningen i samhället i stort, men också hur man kan lösa de miljöproblem som branschen genererar, exempelvis farligt avfall och en hög energiåtgång.

Stort fokus ligger på att förbättra it-produkternas energieffektivitet i båda länderna och här pågår mycket arbete inom branschen, både i Japan och USA.

I USA jobbar man också med it som verktyg i intelligent byggande och i Japan är it och intelligenta transportsystem ett viktigt område.

Japan tror på styrmedel

I Japan finns fler exempel på samlade, politiskt initierade åtgärder. I USA låter man marknadskrafterna styra i större utsträckning även om man finansierar forskning och initierar samverkan.

Tvingande regler har hittills inte varit särskilt frekventa även om man kan se en trend där myndigheterna i allt högre utsträckning börjar ställa tvingande krav.

Generellt står miljöfrågorna högt på den politiska och samhälleliga agendan i både USA och Japan enligt rapporten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.