USA:s luftfartsmyndighet varnar för 5g-störningar

5g FAA skickar ut hundratals varningar inför operatörernas lansering av c-bandet i 5g-nätverken.

USA:s luftfartsmyndighet varnar för 5g-störningar

De amerikanska mobiloperatörerna AT&T och Verizon har redan fått skjuta på lanseringen av 5g-trafik i det så kallade c-bandet två gånger. Anledningen är att frekvensområdet kring 3,7 GHz ligger farligt nära de frekvenser som höjdmätare på en del flygplansmodeller använder.

Men den 19 januari väntas operatörerna ta c-bandet i bruk, något som enligt Fierce Wireless fått den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA, Federal Aviation Administration, att skicka ut hundratals varningar om potentiella störningar.

Kan ge allvarliga följder

FAA utreder just nu vilka höjdmätare som kommer att fortsätta vara tillförlitliga när c-bandet tas i bruk. Denna utrustning arbetar i frekvensområdet 4,2-4,4 GHz och om de störs av trafiken i mobilnäten kan följderna bli allvarliga. Förutom att förse planets besättning med information om aktuell flyghöjd så är de kopplade till annan utrustning ombord, som system för kollisionsvarning.

Luftfartsmyndigheten har beslutat att flygplansmodeller med oprövade höjdmätare, eller där höjdmätarna måste uppgraderas, inte kommer att tillåtas att landa vid dålig sikt i områden där 5g-nätverk finns på plats.

Vill garantera säkerheten

Detta kan leda till att ett rekordstort antal varningar skickas ut av FAA, kanske så många som 1300 stycken, där man ger instruktioner om hur flygningar ska genomföras för att man ska kunna garantera säkerheten.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.