Utbildning ska göra telefonförsäljning mer etisk

Bransch Telefonförsäljning har dåligt rykte och det vill branschföreningen Kontakta göra något åt med utbildningen Kontaktakademin.

Genom Kontaktakademin är det tänkt att säljare ska få redskap och verktyg för hur man genomför telefonförsäljning på ett både professionellt och etiskt sätt. Utbildningen baseras på Kontaktas affärsetiska principer och innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

– Vi har skapat Kontaktakademin för att hjälpa våra medlemmar och deras medarbetare i ett av våra viktigaste uppdrag, att säkra seriösa och professionella kundkontakter, säger Tina Wahlroth, vd på Kontakta.

Hon konstaterar att telemarketing är en verksamhet med låga marginaler och att företagen ofta inte har råd att utbilda så mycket.

– Men det här är en distansutbildning som kan spridas över två eller fyra månader och man kan därför gå den lite i taget och slipper åka iväg hela dagar.

Utbildningen sker via en dator eller mobil enhet på deltagarens arbetsplats och den följs upp av den närmaste chefen. Kostnaden per deltagare är satt lågt för att många ska ha möjlighet att vara med.

Kursen är uppbyggd i fyra moduler och varje modul innehåller fyra lektioner. Strukturen följer den hos ett säljsamtal.

– Den här typen av färdig utbildning är något som har saknats för säljbranschen, säger Tina Wahlroth.

Även om ett av syftena med kursen är att få fram säljare med god etik som följer både lagstiftning och branschens egna regler så tror hon inte att man kommer att nå de företag som satt oseriös försäljning i system

– År 2014 stod 10 aktörer för 48 procent av alla anmälningar till Konsumentverket och att de företagen ska anmäla sina anställda är väl lika troligt som att de väljer att bli medlemmar i Kontakta. Men de övriga anmälningarna är spridda över ett stort antal företag så det är viktigt att få till en utbildning och att företag som arbetar med telefonförsäljning kan få en kvalitetsstämpel, säger hon.

Något krav på att vara anslutet till Kontakta för att få anmäla sin personal till Kontaktakademien finns inte.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.