Utredning föreslår mastdelning

Operatörer måste dela på mobilmaster. Det föreslår en utredning som menar att det skulle innebära både klara miljövinster och lägre kostnader.

Samlokaliseringsutredningen har lämnat sitt delbetänkande till infrastrukturminister Ulrica Messing. Där föreslås förändringar i såväl lagen om elektronisk kommunikation, LEK, som plan och bygglagen, PBL, för att fler samlokaliseringar ska komma till stånd. Utgångspunkten är att antalet frivilliga mastdelningar ska öka, men om operatörerna inte kan enas ska det vara möjligt med tvingande åtgärder.

Mer makt till PTS

Utredningen föreslår att det ska vara möjligt att besluta om samlokalisering när det är av betydelse för att skydda miljö, folkhälsa eller allmän säkerhet eller för att uppnå mål för fysisk planering. Post och telestyrelsen ska då inte behöva avvakta ett avslag på en bygglovsansökan för en ny mast innan man kan besluta om samlokalisering.

Vidare ska PTS kunna kräva att mastägaren anpassar masten för att göra det möjligt att samlokalisera i den. Utredningen föreslår också att kommunerna ska höras i ärenden om samlokalisering, om det inte är uppenbart att detta inte behövs.

Hårdare byggkrav

När det gäller plan och bygglagen föreslår utredningen att kommunen ska få ställa krav på att radiomaster ska vara byggda så att de klarar av antennutrustning från andra operatörer. Ansökningar om bygglov för en mast för elektronisk kommunikation ska dessutom innehålla en utredning om möjligheterna att samlokalisera i en befintlig anläggning. Andra operatörer ska även få tillfälle att yttra sig över en bygglovsansökan för en radiomast.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.