Vad göra när datamolnet inte räcker till?

Forskning Även om molnleverantörer hävdar att datormolnet har oändlig kapacitet så är det inte så. En ny avhandling vid Umeå universitet handlar om strategier för att hantera när datormolnets resurser inte räcker till och angriper problemet från både molnleverantörers och dess kunders perspektiv.

Vad göra när datamolnet inte räcker till?

Varför känns webbsidor fortfarande slöa trots alla resurser i molnet? Inget är oändligt: varken mängden datorresurser i molnleverantörernas datacenter eller kundernas budgetar för att hyra kapacitet. Prestandaproblemen är ofrånkomliga. Men vad är värst? Att hos en e-handlare inte kunna shoppa alls eller att missa personifierade produktrekommendationer?

Dagens webbsidor tar sällan mängden tillgänglig kapacitet i beaktande. De försöker alltid skapa den ”korrekta” versionen av innehållet, trots risk för fördröjning eller att systemet inte svarar alls. Doktoranden Lars Larssons forskning föreslår sätt att minska mängden databehandling, ibland genom att automatiskt återanvända tidigare resultat. Därmed minskar systemens belastning på direkten.

Molnleverantörerna själva har också kapacitetsproblem. Det finns tillfällen när deras datacenter helt enkelt inte räcker till.

– Jag angriper molnresursproblemet från två håll. För molnleverantörers del är lösningen att samarbeta genom att skapa federationer och att schemalägga smartare både inom egna datacentret och inom federationen. För kunders del är det möjligt att anpassa sina applikationer efter hur mycket kapacitet som finns tillgänglig, säger Lars Larsson.

Han föreslår att molnleverantörer samarbetar i federationer och att kunder får uttrycka regler, exempelvis att delar av applikationen inte får lämna vissa geografiska områden. Inom reglerna har molnleverantörerna frihet att schemalägga applikationernas beståndsdelar och därmed optimera lönsamheten. Federationer mellan mindre molnleverantörer vore ett sätt att exempelvis erbjuda EU-specifika molntjänster.

– EU:s molnleverantörer är nästan ett decennium bakom USAs. Eftersom EU:s domstol bedömt att EU-USA-samarbetet ”Privacy Shield” inte erbjuder skydd för personuppgifter under GDPR behöver EU snabbt komma ikapp.

Samarbete krävs, anser Lars Larsson, då europeiska molnleverantörer varken har storleken eller är mogna nog tjänsteerbjudanden. Speciellt om framtidens edge computing i bästa/värsta fall låter varje mobilbasstation vara ett eget mini-moln.

Lars Larsson påbörjade sina forskarstudier för elva år sedan, men studiemässigt disputerar han innan tidsplan ändå.

– Jag har varvat mina doktorandstudier med jobb inom industrin. Efter disputation planerar jag att starta upp ett kontor i Lund åt avknoppningsföretaget Elastisys.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.