Vad kostar din smartphone?

Vad kostar din smartphone?

Din nya fina smartphone på jobbet kostar kanske 5 000 kronor. Den byts ut efter cirka 18 månader mot en ny, ännu bättre för ungefär samma pengar, oftast av anledningen ”den är inte modern, jag saknar funktionen X”.

Dyrt? Ja, det är mycket pengar. Är det värt att lägga ner mycket tid för att få ett bättre avtal och spara 500 kronor? Visst, men det har, i förhållande till den totala kostnaden i stort sett, ingen betydelse. Vår erfarenhet visar att kostnaden för mobiltelefonen står för mellan 5–15 procent av ett företags totala kostnader för mobiltelefonin.

Abonnemangskostnaderna står för ungefär motsvarande andel och här finns det säkert besparingspotential hos de flesta, men det är inte där de stora pengarna ligger.

Det som många gånger saknas är istället en effektiv logistik kring inköpen av företagets mobiltelefoner. Med service och support är det många gånger ännu sämre ställt, då man kanske hänvisas till inköpsstället eller i värsta fall även tar tid från en kollega. Individuella abonnemangsfakturor tar även dem massor med tid i onödan. Sammantaget driver dessa aktiviteter betydligt större kostnader än själva telefonen. Många gånger är totalkostnaden för en mobiltelefon mellan 15 000–25 000 kronor per år och anställd.

Moderna smartphones är i första hand designade som konsumentprodukter vilket medför en del begränsningar vad gäller effektiv administration och säkerhetshantering. Med fokus på en effektiv mobilförsörjning i termer av inköp, service, support och administration, kan tidstjuvarna ändå minimeras. Genom optimerade processer kan man spara 5 000–10 000 kronor per medarbetare och år, utan att användaren drabbas av obekväma inskränkningar av något som är så personligt som mobiltelefonen. Vinsten av att ha nöjd personal med bra utrustning kommer som en bonus.

Därför är mitt råd: fokusera på effektiva processer kring medarbetarnas mobiltelefoni och tänk inte på den initiala investeringen. Den är trots allt väldigt liten i det stora sammanhanget.

Peter Ljungholm arbetar som Senior Advisor på SourceSkills som hjälper företag att bli professionella tjänstebeställare av it- och kommunikationslösningar med målet att de ska få ut full effekt av sina investeringar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.