Vägen till toppen

Sara Arildsson på IBM har tagit ett nytt steg i sin karriär. Post- och telestyrelsens mentorskapsprogram har ökat farten på karriärstegen. Men betydligt mer krävs för att höja branschens mycket låga andel kvinnor i chefsposition.

Vägen till toppen

Andelen kvinnliga chefer inom it- och telekombranschen var under 2005 enbart 21 procent. Det kan jämföras med bygg- och tillverkningsindustrin som står för bottennoteringarna 20 procent. Föga förvånade hade hotell och restaurang den högsta andelen kvinnliga chefer med 40 procent.

För att ta tillvara på kvinnors kompetens som ledare har Post- och telestyrelsen, PTS, startat mentorskapsprogrammet Womentor.

Ökat takten

Sara Arildsson på IBM är en av de medverkande adepterna. När Telekom idag ringer upp har hon precis tagit ett nytt kliv i sin karriärstege, från säljledare i en grupp till försäljningschef över investment- och smb-kunder inom IBM Software Group. Hon berättar att Womentor har snabbat på utvecklingen och är mycket nöjd över att få deltaga i projektet.

– Det känns som om jag har blivit serverad en enorm möjlighet, både för min personliga utveckling och min karriär, framhåller Sara Arildsson.

Hon hänvisar både till mentorns objektiva syn på hennes utveckling och möjligheten att skapa ett nätverk med övriga deltagande kvinnor.

Lyfta fram

Förutom regelbundna träffar mellan mentorer och adepter innehåller programmet sex heldagar där samtliga deltagare möts. Tre av dessa är seminarier med olika kunskapsmoment kring jämställdhet, förändring och motivation och anordnas av deltagande företag.

Stefan Ek, vd på Sogeti, är Sara Arildssons mentor. Han anser att det är viktigt att ge extra stöd till kvinnliga ledare för att de ska få den chans som de har rätt till.

– Vi har med en egen adept i programmet. För mig är det viktigt att visa internt att det finns en strävan efter balans mellan manliga och kvinnliga ledare, påpekar Stefan Ek och tillägger att Sogeti har en jämförelsevis hög andel kvinnliga chefer på ledningsnivå i Sverige, 33 procent.

En droppe i havet?

Trots den positiva andan hos medverkande i programmet kvarstår frågan om vilken effekt Womentor har för utvecklingen i det långa loppet? Enligt Ulrika Strömqvist, projektledare PTS, finns i nuläget inga planer att permanenta projektet även om hon framhåller att det är lite tidigt att sia om.

– Vi har erbjudit branschen ett verktyg i form av ett mentorskapsprogram. Vi måste utvärdera programmet och se vad vi kan dra för lärdomar för att lyfta frågan vidare. Om företagen som deltar lever upp till de kortsiktiga målen de satt upp för sin medverkan så skapar det förutsättningar för en mer långsiktig förändring, säger Ulrika Strömqvist.

Vill inte sluta

Sara Arildsson är övertygad om att det krävs en sammanhållande funktion för att fler kvinnor i branschen ska få ta del av objektiva mentorskap, i ett dylikt samarbete mellan branschföretagen. Att bygga ett rejält nätverk är viktigt påpekar hon med förhoppningen att adepterna ska fortsätta träffas framöver för vädra sina tankar och känslor kring karriär och ledarskap.

– Jag hoppas även att jag kan få fortsätta träffa min mentor. När man precis har börjat sin ledarkarriär behöver man stöd för att orka driva utvecklingen framåt, konstaterar Sara Arildsson.

Fakta

I mentorns hand

Womentor är ett pilotprojekt som drivs av PTS på regeringens uppdrag. Programmet startade i augusti 2006 och avslutas i maj 2007. Syftet med mentorskapsprogrammet är att öka antalet kvinnliga chefer i branschen. Mötet mellan människor ses som en effektiv väg till utveckling. Totalt medverkar 30 medelstora och stora it- och telekomföretag, vilka bidrar med en adept och en mentor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.