Ny vägledning för upphandling av IoT-utrustning

IoT SKR:s vägledning med praktiska råd ska hjälpa kommuner och regioner att kvalitetssäkra sina upphandlingar inom IoT.

Ny vägledning för upphandling av IoT-utrustning

Internet of Things (IoT) handlar om att med hjälp av inbyggd elektronik och internetuppkoppling kunna styra och bevaka olika typer av utrustning på distans. Trots att det är ett begrepp som myntades redan för över 20 år sedan har tillämpningarna hittills varit begränsade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Men nu börjar utvecklingen ta rejäl fart inom allt fler områden, konstaterar Felix Krause, programansvarig på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det som satt fart på utvecklingen är att sensorerna kommit ned i pris. Det har öppnat upp för både fler tillämpningsområden och överföring av större datamängder. Men även pandemin har givetvis stimulerat till nya tankesätt och bidragit till ett ökat intresse för att kunna styra och bevaka på distans, säger han.

Uppkopplade madrasser

Just inom offentlig sektor har tekniken visat sig vara värdefull. Inom till exempel äldreomsorgen förekommer uppkopplade madrasser och mattor som direkt larmar om vårdtagare ramlar. Fastighetsförvaltare använder tekniken för att bevaka och styra inomhusklimatet eller få information om när det är dags för underhåll och reparation av hissar. Bara för att ta några exempel.

– I ett första skede har det handlat om att få in enkel sensordata via olika mätpunkter. Nästa steg blir att automatiskt inhämta data till olika myndighetsprocesser, som till exempel att få information i realtid om föroreningar i sjöar och vattendrag. Här finns en stor potential som rymmer stora samhälleliga besparingar och effektivitetsvinster, konstaterar Felix Krause.

Vägledning för kommuner och regioner

Men eftersom IoT fortfarande är en relativt jungfrulig marknad är upphandlingarna också förenade med stora utmaningar. För att lyckas behöver organisationerna samarbeta i tvärfunktionella team över förvaltningsgränserna.

SKR har därför i samarbete med innovationsmyndigheten Vinnova och Upphandlingsmyndigheten under ett par år arbetat med att ta fram en guide för kommuner och regioner.

Vägledningen, som har titeln ”Ta fram en tjänst inom Internet of Things (IoT) – från initialt behov till etablerad och använd IoT-tjänst”, är tänkt att ge handfast stöd genom hela processen – från idé till drift och förvaltning. Flera kommuner som Göteborg, Malmö och Linköping, som kommit långt inom området, har också varit med i framtagningen och bistår med praktiska tips och råd i guiden.

Säkra och robusta system

– Syftet med vägledningen är att lyfta frågan inom de offentliga organisationerna. Det finns helt klart ett stort intresse för IoT runt om i kommuner och regioner. Men många känner sig vilsna. Därför är det viktigt att visa vad man ska tänka på för att kunna upphandla säkra och robusta system, sammanfattar Felix Krause.

Vägledningen kommer att finnas tillgänglig via SKR:s webbplats.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.