Vanligt med intrång i mobila enheter

säkerhet Under det senaste året har 60 procent av europeiska företag drabbats av säkerhetsintrång mot mobila enheter. I många fall vid upprepade tillfällen.

Uppgifterna kommer från en färsk undersökning som BT har gjort, där man tittat på attityder till det egna företagets säkerhet. De intervjuade är personer verksamma inom it-avdelningar på företag i Europa.

Den visar att användandet av BYOD, Bring Your Own Device, och COPE, Corporaterly Owned Personally-Enabled, är mycket utbrett. 90 procent av organisationerna tillåter användande av sådana enheter i arbetet. Ändå är det bara drygt var fjärde (27 procent) av organisationerna som har någon BYOD-policy och enbart 23 procent av respondenterna anser att deras företag har resurser nog att förhindra säkerhetsintrång mot mobila enheter. En tredjedel (33 procent) har inget lösenordsskydd på sin mobila enhet och inte ens hälften (45 procent) har genomgått någon form av utbildning inom it-säkerhet.

Enligt rapporten har 27 procent av de privata, eller företagsägda, mobila enheterna full åtkomst till företagets interna nätverk, eller innehåller känslig kundinformation. Nästan hälften av dem (48 procent) används dock utan någon som helst säkerhetspolicy. Bland de företag som har en säkerhetspolicy tar det i genomsnitt tretton månader för företaget att uppdatera sina mobilskydd.

– I dagens snabbföränderliga hotlandskap är det nödvändigt för företag att ha ett grundläggande säkerhetsfokus. Säkerhet är inte något man lägger till i efterhand. I takt med att gränsen mellan de privata och arbetsrelaterade kommunikationsverktygen suddas ut är det viktigt att öka medvetandet bland medarbetarna så att företagets säkerhetspolicyer gäller även utanför kontoret, säger Mark Hughes, president för BT Security.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.