Var med och påverka global molnstandard

ISO Med hjälp av en global standard för molntjänster ska det bli enklare för kunder och leverantörer att göra affärer. Sverige är en del av det arbete som just har dragit igång.
– Det är bra om fler kommer med i det svenska arbetet. Det är nu i det tidiga läget som man kan påverka mest, säger Patrick Lindén, projektledare på Swedish Standard Institute.

Var med och påverka global molnstandard

Nu har arbetet för ett ramverk, ett Service Level Agreement, gällande molnbaserade tjänster dragit igång på initiativ av den internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Tanken är att det ska bli en global ISO-standard som beskriver olika servicenivåer på tjänsterna.

SIS menar att standarden kommer att gynna både leverantörer och kunder eftersom man tillsammans formar en gemensam begreppskatalog. Syftet är att det ska bli lättare att samtala och göra affärer. Även revisorer och företag som granskar molntjänster kan dra stor nytta av standarden.

Söker engagemang

26 länder är aktiva i arbetet och Sverige är ett av dessa.

I skrivande stund har arbetet precis dragit igång. Patrick Lindén på SIS säger att det är angeläget att många svenskar engagerar sig:

– Det är jätteviktigt att vi har ett brett deltagande från Sverige så att vi kan vara med och påverka.

Han poängterar att det är nu i början av projektet som man kan påverka som mest. När arbetet nästan är färdigt kommer det att komma en svensk remiss som alla kan tycka till om, men då är ramarna redan satta. För att ha något riktigt inflytande krävs det alltså att man är med från starten.

Klart 2015

– Att köpare och säljare får tillgång till heltäckande avtal för tjänsteleveranser inom molnet kommer sannolikt öka förtroendet för molnet i stort och bidra till att fler använder tjänsterna, säger Anders Kingstedt, ordförande för SIS kommitté för molnetstandardisering.

Arbetet med den globala standarden kommer med största sannolikhet att vara färdigt under 2015.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.