Var tar pengarna vägen?

Totalkostnaden för en mobiltelefon ligger på mellan 15 000 och 25 000 kronor per anställd och år. De direkta kostnaderna står endast för en mindre del. Så vart tar pengarna vägen?

Var tar pengarna vägen?

I en tidigare krönika för Telekom idag har jag skrivit om mobiltelefonens verkliga kostnad. Våra studier visar att totalkostnaden för en mobiltelefon ofta ligger på mellan 15 000–25 000 kronor per anställd och år. De direkta kostnaderna i form av mobiltelefon och abonnemang står endast för en mindre del av dessa kostnader. Så vart tar pengarna vägen?

Under året som gått har vi genomfört fler än hundra djupintervjuer och analyser med såväl användare som representanter för it-avdelningarna. Dessa analyser har gjorts med såväl större som mindre organisationer, men bilden som träder fram är densamma. Användarna är frustrerade och i många fall missnöjda med den support som erbjuds för mobiltelefonen. Supporttiden är även den enskilt största kostnaden för mobiltelefonin.

Resultatet av missnöjet blir att man undviker att söka hjälp från den utpekade supportenheten, och istället söker andra vägar för hjälp. Detta driver tid, vilket leder till ökade kostnader. Dessutom leder detta även till många it-chefers stora skräck – okontrollerade och osupportade plattformar inom nätverket.

Hur kommer det sig att det ännu inte har hänt så mycket inom detta område? Eller har det? Jo, jag vill mena att vi äntligen börjar se att såväl kunder som leverantörer börjar ta problemen på allvar. Flera, framför allt offentliga verksamheter, börjar arbeta med att strukturera leveransen av mobiltelefoner till sin organisation. Vi kan även se att vissa leverantörer har börjat anpassa och utveckla sin leverans till att innehålla mycket mer än bara mobiltelefon och utbytesservice. Idag finns det leverantörer som inser att det är i tjänsterna kring mobiltelefonen som framtidens affär ligger. Jag förväntar mig att flera kommer att följa denna utveckling.

Vad jag hoppas på under 2015 är att fler organisationer ser hotet från en ostrukturerad leverans och vänder det till en möjlighet att istället göra något riktigt bra, som dessutom främjar organisationens effektivitet och lönsamhet. Det är inte kostnaden på 15 000–25 000 kr som är skrämmande, det är vad som ryms inom den kostnaden.

[Detta är en krönika från Telekom idag nr 1/2015]

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.