Varannan slutar surfa på resa inom EU

Roaming Kommissionen har undersökt medborgarnas mobilvanor när de reser inom EU och stärkts i uppfattningen att roamingavgifterna måste bort 2016. Neelie Kroes är upprörd över nuläget.

Varannan slutar surfa på resa inom EU

Undersökningen visar att 47 procent aldrig skulle nyttja mobilt internet i ett annat EU-land. Bland de som reser ofta slår 33 procent helt av möjligheten till dataroaming, eftersom de är medvetna om de kostnader som kan uppstå.

94 procent av de 28 000 tillfrågade EU-medborgarna svarade att de begränsar användningen av tjänster i mobilen på grund av roamingavgifterna. Endast en av tio fortsätter att använda e-posten som hemma och var fjärde slår helt av mobilen när de reser inom EU. Många begränsar sig till att skicka sms, istället för att ringa eller nyttja internettjänster.

– Jag är ärligt talat mycket upprörd över de här siffrorna. De visar att vi måste slutföra arbetet och få bort roamingavgifterna. Konsumenterna begränsar sin mobilanvändning på ett extremt sätt och detta är inte meningsfullt för företagen heller, säger EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Hon tycker inte att roaming hör hemma på en inre marknad och beskriver den som ”ekonomisk galenskap”. Förutom att roamingavgifter slår mot konsumenter och företag som nyttjar tjänsterna så bromsar det exempelvis utvecklingen hos appindustrin.

Fakta

Lagförslag sätter stopp för roaming 2016

Kommissionens lagstiftningsförslag om en uppkopplad kontinent innebär en uppmaning till EU:s lagstiftare i Europaparlamentet och rådet att skapa en inre marknad för att ringa mobilsamtal och surfa på internet. Det ska genom en kombination av juridiska skyldigheter och marknadsincitament förmå mobiloperatörerna att utvidga sina inhemska prisplaner/-paket så att deras kunder senast 2016 ska kunna använda sina mobiltelefoner och smarta mobiltelefoner när de reser inom unionen till samma priser som hemma. Man brukar tala om principen ”roam like at home”.

Enligt regler som antogs 2012 ska kunderna också ha rätt att från juli 2014 istället för sin inhemska operatör välja en lokal operatör med billigare roamingtjänster i det land man besöker när man är ute och reser, eller en konkurrerande leverantör av roamingtjänster i hemlandet, utan att behöva byta sim-kort.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.