Vart femte hushåll surfar trådlöst

Vart femte svenskt hushåll med internet surfar med trådlöst nätverk. Det visar PTS årliga undersökning av svenskarna syn på telefoni och internet.

Trådlösa nätverk i hemmen, så kallat wlan, har slagit igenom det senaste året. När PTS för första gången frågade hur många hushåll som har tillgång till trådlös uppkoppling i hemmet, svarade 21 procent av hushållen med internet att de surfar trådlöst. I storstad uppgav 25 procent att de har trådlöst nätverk, jämfört med 16 procent i glesbygd.

PTS vill samtidigt varna för att trådlös surf också ökar riskerna för intrång. Många trådlösa nätverk har nämligen säkerhetsfunktionerna avstända när man köper dem. Att så många som vart femte hushåll surfar trådlöst kan därför också innebärar att många utsätter sig för en onödig risk, utan att de vet om det.

Undersökningen ”Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation” genomfördes i september och oktober 2005 genom att en enkät skickades ut till 4 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16 till 75 år. Undersökningen är årligen återkommande och genomfördes första gången 2002.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.