Västra Götaland satsar på distansmöten

Flera olika verktyg i organisationen krävde ett omtag. Västra Götalands-regionen går från Lotus Notes och satsar på Microsofts paket. Med videomöten, chatt och större samverkan vill man nå ett effektivare arbetssätt för sina 50 000 användare.

Västra Götaland satsar på distansmöten

När Västra Götalands-regionen började se över sin basmiljö upptäckte man att det fanns en väldigt blandad produktflora. Man tog ett helhetsgrepp och tittade på operativsystem, licenser, programvaror för att försöka renodla. Nu tar man steget och byter ut Lotus Notes till fördel för Exchange och Outlook. Totalt berörs 50 000 användare, från sjukhus och primärvård till regionservice och skolor. En stor förändring som is/it-direktören Göran Ejbyfeldt hoppas ska kunna ge många ringar på vattnet.

– Vi påbörjade arbetet under 2012 och har jobbat hårt för att skapa en mer integrerad basmiljö som skapar en helhet. På sikt kommer vi sänka kostnaderna och få en mer effektiv arbetsmiljö, som varit ett av målen.

Mer distansmöten

Den mer integrerade miljön kommer också innehålla Lync. Ett stort steg framåt enligt Göran Ejbyfeldt där han ser fördelarna i att kunna dela skrivbord, dokument och få en enklare telefoni. Videomöten har använts mycket sparsamt trots att behovet i verksamheten varit stort.

– Resandet och miljöpåverkan kommer att begränsas med enkla hjälpmedel. Framförallt den administrativa verksamheten kommer ha mycket nytta av videomöten.

Användarna i organisationen har varit positiva till förändringen. Arbetet med övergången har påbörjats och till våren hoppas man vara igång på allvar. Bytet från Lotus till Outlook kommer ske under hösten.

Ökat samarbete

Man hoppas att det nya arbetssättet även ska kunna sprida sig utanför organisationen där man ser potentialen i att samarbeta med bland annat Region Skåne och andra landsting som har samma basmiljö.

– Vi kommer arbeta effektivare och därmed spara pengar, säger Göran Ejbyfeldt som ser fram emot införandet.

– Tanken är att börja från ledningssidan. De kommer ha fler telefon- och videokonferenser istället för att träffas rent fysiskt och sen sprida det neråt.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.