Verva underkänner webbverktyg

Det finns stora brister i de publiceringsverktyg som används till den offentliga sektorns webbplatser. Det visar den undersökning som Verva, Verket för förvaltningsutveckling, publicerar idag. Fem publiceringsverktyg som används flitigt i offentlig sektor har granskats för att se hur väl de stödjer riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben 2.0. Vägledningen innehåller nationella riktlinjer för hur webbplatser i offentlig sektor ska utformas och är ett arbetsredskap för alla som jobbar med webbplatser i den offentliga sektorn.

– Samhällsinformation är en demokratisk rättighet. Offentlig sektors tjänster på nätet ska utformas så att de kan användas av alla, de ska inte utestänga grupper av medborgare. Därför är det viktigt att publiceringsverktygen innehåller funktionalitet för att publicera information på rätt sätt. Ofta är det små förändringar i verktygen som behöver göras så att de webbplatser som byggs blir tillgängliga för alla, säger Funda Denizhan, projektledare på Verva.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.