”Vi är ombud för kunderna”

Konsulter Svar på Henrik Erikssons debattartikel i Telekom idag nummer 5 – 2012.

Henrik Erikssson, vd för en mindre systemintegratör, menar i sin debattartikel i föregående nummer att ”upphandlingskonsulter skapar minskad konkurrens”. Han har fel i sin slutsats, liksom i flera påståenden i sin artikel. Först, låt oss klara ut konsultrollen.

Som upphandlingskonsult är man ombud för beställaren. I ett uppdrag kan det ingå strategiska frågor som vi hjälper till med innan upphandling. Ofta handlar det om att ta fram en plan för att komma från ett läge till ett annat, där just upphandlingen kan vara ett strategiskt val. I andra uppdrag vet kunden exakt vad man vill. Då handlar det om att skapa ett upphandlingsunderlag och sammanställa den information leverantörerna behöver för att lämna offerter. Om beställaren lyder under LOU finns ju som bekant ett omfattande regelverk att hålla sig till och ramavtal som ska användas.

Vad en upphandling ska innehålla och hur den ska genomföras beror på en stor mängd faktorer och förutsättningar. Däribland syfte och mål, verksamhetens behov, förutsättningar i geografi, nuvarande lösning och avtal, administrativa krav, it-lösningar etcetera. Som konsult sorterar man, analyserar och kommer tillsammans med kunden fram till vad som ska köpas på vilket sätt. Upphandlingsunderlaget som leverantören sedan får är resultatet av detta arbete, ett arbete som kan ha pågått länge.

Med andra ord så finns det både praktiska och rationella skäl till varför kunden vill köpa det han frågar efter och varför man ställer krav på leverantörerens leveransförmåga, erfarenhet och ekonomi. Krav och villkor som kanske inte passar alla leverantörer, men beställaren tänker på sitt och sina intressen och har inga som helst planer på att ”hjälpa” nya leverantörer.

Henrik Eriksson menar att beprövade lösningar skulle driva mer konsulttid. Det är en missuppfattning. Det är oprövade lösningar och oerfarna leverantörer utan kapacitet att ta hand om kunden som driver kostnad, frustration hos kunden och extra tid för konsulten.

Att operatörerna vinner de flesta upphandlingarna är helt sant. Det beror inte på konsulterna, utan på hur den svenska telekommarknaden fungerar och då specifikt begreppet kommunikation som tjänst (KST). KST innebär att en hel tjänst ska levereras – en tjänst som i allt högre grad bygger på mobilitet. En mindre systemleverantör har svårt att hävda sig i jämförelse med operatören.

Dessutom har Kammarkollegiet handlat upp ramavtal som merparten av offentlig sektor ska använda och finns man inte med där kommer man inte heller i fråga som leverantör, vilket verkligen har en påverkan på konkurrens och utveckling. Men det är inget som upphandlingskonsulten råder över.

Jag förstår att nya leverantörer känner en frustration över att se många och stora affärer gå till de väletablerade leverantörerna. Men det är knappast något unikt för telekombranschen. Det unika ligger möjligen i att branschen vimlar av nya återförsäljare, systemintegratörer och leverantörer. Några av dem kommer förhoppningsvis inom tid att kvalificera sig, andra inte och en del försvinner helt.

Vi jobbar sedan länge tillsammans med marknadens olika aktörer och våra stora kunder för att utveckla våra tjänster och om Henrik Eriksson eller någon annan leverantör känner sig förbigången så är ni välkommen in i diskussionen. Kontakta mig gärna.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.