Vi behöver en ny modell för mobiltäckning i inomhusmiljö

Krönika Inomhustäckning är oftast ett problem i nya fastigheter. Det finns en lösning som gynnar alla - den används redan i Storbritannien, skriver Staffan Lindbäck på Cellnex i en gästkrönika.

Vi behöver en ny modell för mobiltäckning i inomhusmiljö

Enligt SCB uppgick investeringarna, såväl privata som offentliga, i lokaler till 177 miljarder kronor under förra året. De totala bygginvesteringarna uppgick till 551 miljarder kronor, och har ökat med mer än 40 procent sedan 2014, då de tog fart på riktigt efter den senaste finanskrisen.

Bygginvesteringarna ligger alltså fortsatt på en hög nivå i Sverige. Samtidigt ställer vi allt högre krav på våra fastigheter. De ska ha god tillgång till fast bredband med smarta tjänster, gärna möta hållbara kriterier och vara optimerade för sitt ändamål.

Dessutom kräver vårt nordliga klimat välisolerade fastigheter, något som inte rimmar väl med mobiltäckningen. Inte sällan är det många som upptäcker att signalen är betydligt svagare inomhus än nere på gatan – även om det ser bra ut på täckningskartor.

För fastighetsägare blir det här snabbt ett problem. Givet att samhället har gjort sig beroende av en fungerande infrastruktur för mobila tjänster växer frustrationen om du byggt en fastighet där inomhustäckningen inte är tillräckligt bra – oavsett om det är ett bostadshus eller en kommersiell fastighet.

God mobiltäckning är helt enkelt en hygienfaktor i dag. Och för en fastighetsägare är det allt annat än självklart hur den här frustrationen ska hanteras.

 

Snabbt en omöjlig uppgift

Fastighetsägare kan inte bara vända sig till sin operatör och förvänta sig att få bättre mottagning. Även om man skulle ha sådan tur att få till ett avtal med en operatör finns det fler nätägare att vända sig till för att säkerställa att alla mobilanvändare ska få fullgod täckning. Det blir snabbt en omöjlig uppgift.

Den bakomliggande anledningen är lika enkel som krass. När det gäller täckning är det marknaden som reglerar hur bra den ska vara på olika platser, och i många fall är den ekonomiska kalkylen inte tillräckligt intressant för operatörerna att investera.

Det behövs helt enkelt en annan modell för att säkerställa god inomhustäckning i landets nybyggen. Men det betyder inte att operatörerna behöver uppfinna hjulet, det räcker med att titta på Storbritannien och hur man löst problemet där.

Bakom den slagkraftiga förkortningen JOTS – Joint Operators Technical Specification – gömmer sig ett ramverk för samarbete där själva nätet driftas av tredje part och operatörerna på ett enkelt, kontrollerat och säkert sätt ansluter sig för att kunna erbjuda bästa möjliga täckning till slutkund.

Kort förklarat behöver operatörerna inte ta kostnaden för att bygga nätet utan delar istället på kostnaderna för driften – samtidigt som fastighetsägarna får en enkel modell där det i princip räcker med att ringa ett samtal och få till ett avtal med en oberoende part för att undvika den frustration och de problem som bristfällig inomhustäckning för med sig.

Svenska operatörer har historiskt inte varit främmande för att samarbeta. När den tredje generationens mobilnät skulle byggas ut startade flera operatörer samägda bolag för att nå en ekonomiskt hållbar nätutbyggnad. Det var nytt då, men vardag idag.

Att bibehålla den traditionen för att redan i planeringsstadiet kunna säkerställa god mobiltäckning i inomhusmiljö är givetvis något samhället vinner på. Det skapar både bättre förutsättningar för företagsetableringar och ett mer demokratiskt samhälle överlag, inte minst i tider av hybridarbete. Att implementera JOTS eller liknande initiativ i Sverige vore därför ett naturligt steg. Framför allt skulle det underlätta för både operatörerna och fastighetsägarna och ta bort en stor del av det ekonomiska ansvar som i nuläget krävs.

Staffan Lindbäck,
Sverigechef på Cellnex

 

Läs tidigare krönika om wifi i lagerlokaler här.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.