”Vi har världsledande förutsättningar – men rasar i digitalisering”

Digitalisering Fragmentering, regelstrul och avsaknad av en nationell strategi i framkant. Det är tre av de saker som bromsar den svenska digitaliseringen.

”Vi har världsledande förutsättningar – men rasar i digitalisering”

Sverige har länge varit ett av världens mest digitaliserade länder där uppkoppling och de tekniska förutsättningarna legat långt framme. Men på senare år har det blivit allt tydligare att allt fler länder har ett högre tempo när det kommer till digitaltransformation. Hur kommer det sig? Rickhard Broman, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Telia, menar att Sverige förvisso har alla förutsättningar, men att man inte tar tillvara på potentialen i dem.
– Utgår vi från vad vi har för förutsättningar så är de mycket goda. Jag skulle säga att vi är i framkant i världen eftersom vi har tillgång till säker och robust infrastruktur samt att den digitala mognaden i landet är hög . Men tittar vi hur vi står oss i digitalisering i ett internationellt perspektiv – så rasar vi. Grundförutsättningen är vi världsledande i, men vi får inte acceleration i förflyttningen, säger han till Telekom idag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Fyra stora utmaningar

Varför? Vad är det som gör att Sverige har tappat ledartröjan och vad är det för saker som sätter käppar i hjulet? Rickhard säger att det finns fyra grundläggande utmaningar. Skalbarhet, hållbarhet, säkerhet, regelverk. Så hur påverkar dessa?
– Skalbarheten är det största och i grunden det som gör att det inte går lika fort i Sverige som för andra. En av svårigheterna kring skalbarheten är kopplad till att vi ofta landar in i en fragmenterad digitalisering av offentliga verksamheter, som i sin tur är ett resultat och beroende till organisationsstrukturen och beslutsrätten. I dag sker digitaliseringen likt små öar där var och en jobbar med att utveckla sin egen verksamhet. Det saknas nationella strategier och prioriteringar för att digitalisera brett. Det innebär att  framgångsrika initiativ allt för ofta inte är repeterbara mellan kommuner, regioner och myndigheter

Att det inte finns en tydlig nationell linje och enighet kring hur man ska digitalisera är inte ett nytt problem, men den rasande takt som digitaliseringen går accentuerar problemet allt tydligare.
– Jag upplever att det finns en medvetenhet kring problemet och vi har sett att när man kringgår vissa organisatoriska strukturer så får man större effekt, säger han.

Finns goda exempel på undantag

Ett tydligt exempel enligt Rickhard var under pandemin när sjukvården enades kring krisvården och hur man jobbade mer fokuserat på effektnyttan. Då kunde man se att när man bröt dessa barriärer kunde man gå mycket snabbare fram.

Problemet med att regioner, kommuner och myndigheter inte är i samklang kring digitaliseringen är även resurskrävande.  Det gäller både kompetensmässigt inom ex. säkerhet men även finansiellt.
– MSB har i sin rapport till regeringen  äskat medel för att kunna bygga upp det civilförsvaret – för vi står inför en säkerhetspolitisk utmaning. Men verksamheter har ju inte oändligt med resurser och det kostar på att bygga upp lösningar som ska klara av oönskade aktiviteter från främmande makt.

– Sedan har vi hållbarhet som offentlig sektor behöver inkludera i en allt större utsträckning i verksamheternas upphandlingar. I dag upphandlar man inte tillräckligt spetsigt i förhållande till Parisavtalet och de nationella hållbarhetsmålen. Här finns det så mycket mer att göra tillsammans med marknadens aktörer. Återigen är en del av problemet bristen på nationella prioriteringar. Ta en mindre  kommun, deras två-tre upphandlare kan inte vara specialister på allt – och det finns väldigt begränsat med stöd för dem. De har stora behov av tydliga nationella riktlinjer, och resultatet blir tyvärr att  tidigare upphandling återanvänds  med några mindre justeringar Det blir allt för ofta en onödigt tunn kravställan, säger Rickhard.

Stora marknadsförändringar på gång

Ytterligare en sak man ska väga in i hållbarhet handlar om ekonomi. För dagens läge är diametralt skiljt mot hur det var bara för något år sedan.
– Vi måste prata om finansiell hållbarhet. Där ser vi en stor förändring utifrån inflationen vi står inför just nu. Marknadssituationen är att priserna på det mesta stiger vilket kommer påverka offentlig sektors köpkraft. Tidigare har förväntan varit att priserna inom telekombranschen går ner över tid, men nu blir det snarare att priserna kommer att öka för samma tjänster och lösningar Det här är en generell utmaning för hela världen. Så utifrån ett hållbarhetstänk blir det avgörande vilken typ av kontrakt som upphandlas och partnerskap du ingår. Vilken förmåga har den valda partnern – och återigen är vi tillbaka på nationella strategier som lägger grunden för en effektiv digitalisering av offentlig sektor

De sista stora utmaningarna utifrån digitaliseringen enligt Rickhard Broman är lagar och regleringar som inte är stödjande. Exempelvis  utmaningarna som de flesta verksamheter jobbar med är datalagring och moln där behovet på marknaden att kunna nyttja publika moln lösningar på ett säkert sätt är stort.
– Regeringen behöver uppdatera digitaliseringsstrategin för att kunna ge direktiv och standarder som främjar effektiv, säker digitalisering.

Storleken en styrka

Helt klart en hel del utmaningar där erfarenhet och förmågor spelar stor roll när det kommer till att hitta effektiva, säkra vägar framåt.
– Vi är marknadsledande inom offentlig sektor. Det gör att vi har många kunder som vi jobbar med och därifrån samlar vi in insikter. Det här gör att vi kan råda andra kunder som står inför liknande problem eller projekt. Det här är en jättestyrka som gör att vi kan digitalisera effektivt.

Hållbarhetsproblemet försöker man tackla genom att vara tydlig i sin egen kravställan.
– Vi har påbörjat resan mot noll. 2030 ska vi vara utsläpps- och avfallsfria – ett krav som vi även har på våra underleverantörer. Det här är även något vi pratar med våra kunder om och berättar hur de ska kravställa mot sina leverantörer för att få bättre utväxling och kunna upphandla smart.

Nätmoderniseringen en viktig pusselbit

Även om Telia inte är de som kan ta fram en nationell strategi, säger Rickhard att de möjliggör digitalisering på nationell skala. Inte minst genom de infrastruktursatsningar man gör.
– Vi gör ju ett jättearbete fram till 2025. 4g-kapaciteten dubbleras och under nästa år ska vårt 5g-nät täcka 90 procent av befolkningen. Skola, vård och omsorg behöver den här garantin för att kunna dra nytta av digital infrastruktur fullt ut  Det här är även en spegling i hur vi ser på välfärd. Det är inte platsen som skall avgöra vilken tillgång till välfärden du som medborgare kan få – utan en funktion som ska var tillgänglig för alla oberoende geografi.

– Som exempel ger 5g möjligheten till mer avancerad övervakning av vård och omsorg, vilket ger en enorm avlastning. Därför är det så viktigt att digitaliseringsutmaningar löses på nationell nivå – det  ska inte vara skillnad på att bo i en centralort eller glesbygd.

Attraktiv partner

Rickhard säger att företagets breda palett gör dem attraktiva, men han menar att Telia även är samhällsbärande som en del i totalförsvaret.
– Att bygga säkerhet som gör att vi står oss i kris – det har Telia en naturlig roll i. Vi har en egen enhet som jobbar med det, men även etablerade samarbete med Polisen, Försvarmakten och och andra myndigheter som bygger upp Sveriges beredskapsförmåga.

– Vi har ett nät som är världsledande och är vana med att jobba med partners för att kunna erbjuda säkra robusta och rådiga lösningar. Det gör oss till en attraktiv partner och leverantör att digitalisera tillsammans med.

Dock är det återkommande problemet att den politiska veligheten att digitalseringstakten i Sverige är för långsam.
– Tittar vi på marknaden så är det absolut vissa som går i bräschen och vill förändra. Men många andra väljer att invänta för att se vad som händer. Sverige är ett litet land och om vi får en marknad som inväntar centrala körordnar… så går det för långsamt. Här måste politiken  fundera igenom vilka signaler man vill skicka till marknaden. Hur vill man stötta digitaliseringen framåt. Vår digitala infrastrukturstrategi med ett spänstigt bredbandsmål har varit framgångsrikt i att skapa bra förutsättningar . Men nu måste man ta samma beslut i nästa del – hur digitaliserar man på den här digitalainfrastrukturen på bästa sätt, säger Rickhard Broman.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.