Vi menar allvar med infrastrukturbolaget

Grundtanken bakom Post- och Telestyrelsens förslag att alla ska tillgång till accessnätet på lika villkor håller Teliasonera helt med om. Det är sättet att uppnå det som man inte kan acceptera.

Det nya dotterbolaget som Teliasonera startar för att sälja tillgång till koppar- och fibernätet ska ge lika villkor till alla, Teliasonera såväl som andra grossistkunder. I uppdraget som Anders Bruse och Anders Gylder fick när det gällde infrastrukturbolaget var det klart uttalat att det nya bolaget skulle ges verklighet på ett sätt som ger grossistkunderna en trygghet att de får lika behandling.

– Vi har anlitat en oberoende revisionsfirma som granskar oss, säger Anders Gylder vice affärsområdeschef för affärsområdet Bredband. De har redan utfört en revision och ska fortsätta att utvärdera våra kpi så att våra kunder får den transparens de önskar.

Fysisk flytt om möjligt

Infrastrukturbolaget är arbetsnamnet tills vidare och det är många frågor som behöver lösas innan verksamheten drar igång under kvartal fyra.

– Det handlar både om att hitta de personer som ska arbeta i bolaget och om att ett antal stödsystem måste på plats, säger Anders Gylder.

Där det är möjligt kommer personalen att flyttas fysiskt till egna lokaler, eller åtminstone till till separata delar inom befintliga lokaler. Kritiken att styrelsen domineras av Telia-folk tycker Anders Gylder är obefogad.

– Det vi menar är att styrelsen ska utses av ägarna, inte av svenska myndigheter. Jag tror till exempel inte att Tele2 skulle acceptera att ha ett dotterbolag man inte har kontroll över, säger han. Då handlar det om en strukturell separation och så långt går inte ens lagförslaget.

Lagens andemening bra men…

Ambitionen med Infrastrukturbolaget är som i förebilden i den brittiska modellen, att behålla kontroll över bolaget men att grossistkunder och aktörer på telekom-marknaden ska ha en sådan insyn att det tillfredsställer kraven på transparens enligt PTS-förslaget.

– PTS-förslaget går för långt när det gäller bestämmanderätten för oss som ägare, säger Anders Gylder. Om man inskränker äganderätten för långt är risken att motivationen till investeringar sjunker.

Anders Gylder vet ännu inte om han själv ska tillhöra Infrastrukturbolaget, men han vet vad bolaget ska uppnå.

– Alla operatörer älskar fungerande infrastruktur, säger han, På samma sätt som fiber är vacker i ljus, vill vi att våra grossistkunder ska tycka att accessen till kopparnätet är löst på ett vackert sätt.

Och naturligtvis transparent.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.