Video blir viktigare än mejlen

Video Inom några år kommer fler att föredra kommunikation via video än via mejlen. Det visar en undersökning som Polycom har låtit göra.
Redan idag är den bärbara datorn det mest populära redskapet för videomöten.

Video blir viktigare än mejlen

Polycom lät Redshift Research samla in data från 1205 beslutfattare inom näringslivet i fyra nyckelregioner och 12 länder, bland andra Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

Svaren bekräftar det snabba skiftet på marknaden som Telekom idag lyfter fram i nummer 6 – 2013, att personlig video växer mycket snabbare än utbyggnaden av videokonferensrum. Enligt studien är bärbara och stationära datorer de mest populära verktygen för företags videokonferenser (75 procent av de svarande), följt av konferensrum (48 procent) och mobila enheter (42 procent).

Där finns också tydlig tillväxt och mognad för video som kommunikationskanal i företagen. När de tillfrågade blev ombedda att själva välja vilka metoder de föredrog för kommunikation idag, rankades videokonferens som trea (47 procent) efter mejl (89 procent) och röststyrda konferenssamtal (64 procent). Samma respondenter tror att video kommer bli det verktyg som de flesta föredrar inom tre år (52 procent), följt av mejl (51 procent) och röststyrda samtal (37 procent).

De som använder videokonferens idag säger att de tre största fördelarna är bättre samarbete mellan geografiskt spridda kollegor (54 procent), ökad tydlighet i ämnen som diskuteras (45 procent) och mer effektiva möten (44 procent).

90 procent av beslutsfattarna i åldern 20 till 30 år använder konsumentvideotjänster hemma, vilket kan jämföras med 83 procent sett över hela åldersspannet.

Fakta

Det här stör videomötet mest

Det här de mest störande inslagen under videokonferenser, tycker beslutsfattarna:

• Mobiltelefoner som börjar ringa under mötet (58 procent).

• Personer som deltar från olämpliga platser – tillexempel i kollektivtrafiken eller från butiker (52 procent).

• Personer som multi-taskar och/eller ser distraherade ut – exempelvis knappar på tangentbordet (51 procent).

• Olämpliga bakgrundsdistraktioner såsom kollegor, musik och buller (50 procent).


Fakta

Tre tips för lyckade videomöten

1. Förmågan att höra alla tydligt (69 procent).

2. Teknik som är enkel och lätt att använda (60 procent).

3. Bra ögonkontakt med kollegor/att alla syns tydligt (58 procent)

Källa: Polycom

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter