Video och data kan minska strålningsrisker vid operation

Tänk om strålningsskador kan undvikas med hjälp av video. I en ny studie från Göteborgs universitet har man tittat på hur man ska kunna använda video-teknik vid röntgenbaserad kirurgi.

Video och data kan minska strålningsrisker vid operation

Strålningsrisker vid operationer där röntgen används ökar i takt med exponeringen. I ett arbete för att försöka utvärdera olika stråldosnivåer har forskare vid Göteborgs universitet nu tittat på att använda video och data. 

Genom att sammanfoga långa videoupptagningar med stora datamängder så får man ett bättre underlag för att bedöma strålningsriskerna.

Forskarna bakom studien kommer från både it- och medicinområdet och de har tagit fram ett nytt arbetssätt bestående i tre delar.

Det första består i att ha goda data från början. Exempelvis på listor om stråldoser, rapporter samt teknisk information kring teknikintensiv vård såsom radiografi.

Maskininlärning hittar avvikelserna

Steg två handlar om maskininlärning och att leta avvikelser.
– Genom en traditionell analys av statistik kan en sjukhusfysiker genom att studera siffror i en tabell se att något hänt, exempelvis om stråldosnivån ökat eller minskat. Men inte nödvändigtvis varför det hände vid ett specifikt tillfälle, säger Jonas Ivarsson, professor i informatik.

Slutligen så sammanfogar man data och video från en operation i ett program som sedan presenterar det överskådligt
– På så sätt kan avvikelser i datakällorna få en djupare mening när de kopplas samman med särskilda videosekvenser. Därmed får medicinsk personal en bättre förklaring till varför vissa data stack ut vid ett särskilt tillfälle, säger Jonas Ivarsson.

”Naturlig att kombinera datakällor”

Hittills har man använt metoden för att utvärdera stråldosnivåer i röntgenbaserad kirurgi. Då har kirurgerna efter operationen fått en detaljerad återkoppling av sitt arbete. Exempelvis att det kan vara några inställningar de behöver se över till nästa gång för att minska stråldoserna vid operation.
– All exponering av strålning medför en risk för skador vilken ökar med större stråldoser. Genom att hitta intressanta avvikelser i datamaterialet och sedan sätta tillfällena i ett sammanhang med hjälp av videomaterialet kan den medicinska personalen få en bättre förståelse för dosnivåerna. Det borde vara naturligt att kombinera datakällor på det sätt som vi föreslår. Men metodutveckling är en viktig del av forskningen som lätt glöms bort, säger Jonas Ivarsson.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.