Viktig milstolpe passerad

Ethernet som överföringsteknik vinner allt större mark inom nätverksvärlden. I våras spikades standardiseringsprogrammet för Carrier ethernet och nu har de första produkterna certifierats. Ett viktigt steg, som innebär att ethernet blir en teknik att räkna med.

Vid en ceremoni i Berlin tidigare i veckan certifierades de första systemen enligt det standardiseringsprogram för Carrier ethernet-produkter som Metro ethernet forum (MEF) antog i våras. Standardiseringsprogrammet är ett viktigt led i att lyfta ethernet till operatörsklass.

Det som driver utvecklingen av ethernet för operatörsmarknaden är det växande behovet av snabb dataöverföring. Både inom företag och i hemmet samt inom den trådlösa världen ökar mängden datatrafik, vilket gör att näten också måste bli bättre på att hantera denna trafik.

Byggd för datatrafik

Bob Metcalf, ethernets fader och en av grundarna till MEF, menar att fördelen med ethernet är att tekniken redan från början utvecklades för att bära datapaket, vilket gör att den är enklare att använda för datatrafik än andra tekniker som bygger på kretskopplade nät. Enligt honom är potentialen i överföringshastigheten för ethernet också överlägsen andra tekniker, den utvecklas hela tiden till att bli allt snabbare. 1973 klarade den 2,94 Mbit/s, idag är hastigheten uppe i 10 Gbit/s.

Tekniken har också en fördel inom exempelvis triple play där man vill kunna direktsända tv till många på samma gång utan att det blir några fördröjningar.

I och med att de första produkterna nu certifierats har ytterligare en viktig milstolpe i MEFs historia passerat.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.