Vinst direkt för 42Networks

Svenska 42Networks, som utvecklar produkter och lösningar för bredbandstelefoni, redovisar i sitt första och förlängda räkenskapsår en omsättning på 28,8 miljoner kronor och en vinst på 2,0 miljoner kronor efter skatt. Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till 2,8 miljoner kronor.

– 42Networks har kunnat ta tillvara nya affärsmöjligheter inom ramen för den positiva utvecklingen i marknaden för bredbandstelefoni. Det trendbrott som har skett under 2004 vad gäller telekomoperatörernas, företagskundernas och allmänhetens intresse för telefoni över bredband, har vi i vår tur kunnat omvandla till ökad orderingång och kontakter med nya kundsegment, säger Henrik Scharp, vd för 42Networks i en kommentar.

Det rapporterade förlängda räkenskapsåret omfattar perioden från den 3 juli 2003 till och med 31 december 2004. Rörelsen i 42Networks förvärvades i början av räkenskapsåret från Ericsson Business Innovation AB av tidigare anställda. Under sommaren 2004 tillkom riskkapitalbolaget ITP, med större ägande i bland annat Unibet och NeoNet, som extern investerare i 42Networks.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.