Visualised lanserar ny Zoom-lösning – data ska stanna i Sverige

Samarbetsverktyg Nu lanserar Visualised en ny Zoom-lösning som ska garantera att data stannar i Sverige. Vi har pratat med Håkan Axtelius och Viktor Gawor som delar med sig av allt du behöver veta om nya Nordic for Zoom.

Visualised lanserar ny Zoom-lösning – data ska stanna i Sverige

I spåren av Schrems 1 och 2, GDPR, annan lagstiftning på området och det osäkra omvärldsläget har användandet av amerikanska molntjänster i offentlig sektor varit ett hett diskussionsämne de senaste åren.

Det har gått ganska exakt ett år sedan Sveriges största kommun, Stockholm Stad, gick ut med att kommunen kommer lämna Skype för företag och gå över till att använda Zoom X som nytt samarbetsverktyg.

Tjänsten, som innehåller samma funktionalitet som vanliga Zoom, men är speciellt utformad för att hantera lagstiftningen kring tredjelandsöverföringar som finns i Europa levereras i Norden genom den svenska systemintegratören Visualised.

”Har fokuserat på GDPR, sekretesskrav, överlevnad och ett framtida Schrems 3”

Beslutet fick stor uppmärksamhet. Dels för att Stockholm Stad i och med beslutet blev Sveriges första användare av Zoom X men framför allt för att myndighetssamverkansprojektet Esam riktade kritik mot kommunens vägval.

Esam gjorde bedömningen att Zoom-lösningen, trots de vidtagna åtgärderna inte var en tillräckligt säker plattform. I mitten av sommaren 2023 slog EU-kommissionen fast att EU och USA:s gemensamma ramverk Data Privacy Framework uppfyller rätt skyddsnivå för personuppgifter. Zoom är en av de aktörer som är certifierade i detta ramverk.

– Men vi fortsatte att arbeta med att ta fram ett nytt alternativ som uppfyllde säkerhetskraven från de myndigheter, kommuner och organisationer vi talat med efter lanseringen av Zoom X. Vi har dels fokuserat på GDPR, sekretesskrav, överlevnad och ett framtida Schrems 3, säger Håkan Axtelius, vd på Visualised.

Nu lanseras resultatet, Nordic for Zoom. Det är flera saker som skiljer lösningen från Zoom och Zoom X. Visualiseds fokus har framför allt handlat om att förbättra säkerheten och flexibiliteten i tjänsten.

 – Det är en hybrid lösning. Du kan om du vill lokalisera din egen data och drifta i ditt eget datacenter samtidigt som du åtnjuter de uppdateringar som kommer i tjänsten, säger Viktor Gawor, cto på bolaget.

Saker som chattar, videomöten, webinar och inspelningar kan alltså köras helt och hållet on-prem.

Om du däremot vill köra Nordic for Zoom som en molntjänst går det också. Då driftas Zoom-tjänsterna hos Visualiseds svenska datacenterleverantör Glesys.  Nordic for Zoom har också fått ny krypteringsfunktionalitet

– Vi har byggt en tjänst som heter Visualised Cloud Key baserad på Thales. Den hanterar krypteringsnycklar utanför Zooms tyska datacenter. Om du har en chatt som sparas utanför dina egen Nordic for Zoom-miljö kan vi lägga en kryptering som sker utanför datacentret antingen i kundens ägo eller hos oss som driftsleverantör.

Teknikchefen trycker mycket på flexibiliteten i styrningen av tjänsten. En organisation kan exempelvis bestämma sig för att alla interna videomöten ska köras i det egna datacentret.

– Samtidigt kan samma organisation när de bjuder in externa gäster till möten som använder sig av andra samarbetsverktyg välja flera olika vägar.

– Antingen går de externa användarnas genom Zooms tyska datacenter som sedan skickar användaren vidare till det lokala nätverket eller så möts man direkt bakom kundens brandvägg utan att gå igenom Zooms datacenter.

”Arbetar med många spännande integrationer”

Tjänsten har dessutom nya möjligheter till säker inloggning i form av loginprotokoll med SSO och IDP som säkrar data inom EU, inga uppgifter till tredje land.

– Det ger också möjligheter till att göra integrationer mot exempelvis Bank-id eller Freja-id, säger Viktor Gawor.

Visualised har även fokuserat på behovet att kunna kommunicera via Nordic for Zoom utan koppling mot internet. Tjänsten har funktionen att fungera även vid krislägen.

Fler integrationer planeras och kommer löpande implementeras i Nordic for Zoom.

– Vi arbetar med många spännande integrationer så som stöd för exportkontoll, SDK och integration mot Matrix, säger Viktor Gawor

Men det är inte bara myndigheter och andra offentliga organisationer som är den tilltänkta målgruppen för den nya lösningen.

– Även bland företag i hårt reglerade branscher, som bank och försvarsindustrin exempelvis finns det ett stort intresse för en sådan här tjänst, säger Håkan Axtelius.

Visualised kommer framför allt att sälja lösningen genom olika tjänsteleverantörer med ramavtal. En svensk myndighet har nu säkerhetsprövat och godkänt lösningen, vilken kan bolaget ännu inte gå ut med.

– Men vi känner oss väldigt trygga med att nu lansera tjänsten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.