Wlan-lösningar tar ny form

Norden får nu ta del av en ny omgång av wireless lan-lösningar där den tekniska fokuseringen till viss del överges till förmån för utvecklingen av användarvänlighet. Enligt analysföretaget IDC förväntas en tillväxt på marknaden för wlan i Norden.

Utvecklingen av wlan-lösningar kommer allt mer att inriktas på kundernas tjänstebehov. Främst satsas det på att ta fram tjänster anpassade för företag.

Konsultföretaget IDC förutspår en tillväxt på den nordiska marknaden för wlan-lösningar. Största ökningen väntas Finland stå för med 40,6 procent. I Sverige beräknas tillväxten bli drygt 28 procent. IDC tror att tillväxten kommer att märkas i en ökad efterfrågan på leverantörer som kan förse kunderna både med tekniska lösningar och råd om hur företagen bäst kan integrera wlan i sitt dagliga arbete.

Från att hittills ha varit en exklusiv funktion är wlan på väg att bli en del av den standardiserade it-infrastrukturen.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.