Yacir Chelbat Persson till Telekom idag Live

Telekom idag Live Han har en bakgrund som civilingenjör och är utbildad livvakt. I dag har Yacir Chelbat Persson rollen som innovations- och affärsutvecklingschef på Securitas.
Den 16 maj kommer han att tala om arbetet med att förändra säkerhetsjätten med hjälp av ny teknik.

Yacir Chelbat Persson till Telekom idag Live
Sveriges Innovationsriksdag

Securitas är ett av världens största säkerhetsföretag med över 330 000 anställda i ett femtiotal länder. För några år sedan bestämde sig företaget för att sätta innovation och teknik i det främsta rummet. I samband med det tillträdde Yacir Chelbat Persson den nyinrättade tjänsten som innovations- och affärsutvecklingschef.

Han menar att hela säkerhetsbranschen på kort tid har gått från att vara en ganska traditionell verksamhet till att tvingas ta till sig den nya tekniken. Och den gamla bilden av att säkerhet mest handlar om det fysiska stämmer inte längre.

– För knappt sex år sedan så handlade det till 80 procent om människor och 20 procent teknik – i dag är det kanske 50/50, och i vissa fall ännu mer, där människan kompletterar det som tekniken inte klarar av, säger Yacir Chelbat Persson.

Krävdes fler operatörer

Som exempel nämner han övervakning av större anläggningar där det tidigare kunde krävas flera operatörer med ett hundratal kameror för att övervaka en anläggning.

– I Securitas ecosystem finns inbyggd intelligens som känner av när något händer och operatörerna behöver bara ingripa när något verkligen händer. I dag kan färre personer än tidigare sköta övervakningen av tusentals kameror, säger han.

I jämförelse med till exempel telekombranschen så menar Yacir att säkerhetsbranschen ligger steget efter i synen på digitalisering. Många företag pratar om digitalisering, men när det kommer till kritan så är man ofta passiv och väntar på att någon annan ska ta fram en färdig lösning som man kan använda. Telekombranschen är mer drivande i utvecklingen och ställer krav på leverantörerna.

– Det räcker helt enkelt inte att ta fram en app för att kommunicera med väktare eller möjliggöra rapportering för att kalla det digitalisering, det handlar om att skapa nytta för både kund och leverantör, säger Yacir.

De flesta är rädda för förändring

Men digitalisering handlar inte bara om teknik utan också om de som ska använda den. De flesta människor är rädda för förändring, det gäller inte minst när det kommer till ny teknik.

– Det absolut svåraste med digitalisering är att förändra människors syn på tekniken. Det gäller att få alla att förstå att det här inte är ett hot utan att de är en del i förändringen och att de kan påverka, säger han.

Det finns en rädsla för att robotar och AI ska stjäla jobben, men trots att tekniken har gjort Securitas mer effektiva har antalet anställda inte minskat, utan tvärtom ökat.

– Jag ser inte en framtid för säkerhetsbranschen där man fokuserar bara på teknik eller bara på människor. Jag är övertygad om att de flesta jobb kommer att finnas kvar, de är bara i nya former, säger han.

Varnar andra

Yacir lyfter ett varningens finger för de som ser digitaliseringen som ett självändamål. Han menar att vissa företag som genomför digitaliseringsinsatser gör det för att de känner att de måste, men kanske inte har tänkt igenom hur det passar den långsiktiga strategin.

– Jag tror att företag måste inse att tekniken och digitalisering inte alltid är lösningen på alla framtida problem, utan det är kundens behov och anpassning till marknaden som bör utgöra kärnan i en digital strategi, säger Yacir Chelbat Persson.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!