Yogesh Malik: Så ser Tele2:s utvecklingsresa ut framöver

Mobilnät För två år sedan uppfann han rollen – nu är det han som ska ro iland Tele2:s digitaliseringresa. Men vad vill då Yogesh Malik, it- och teknikchef på operatören, uppnå?
– Om två år ska vi ha det bästa och snabbaste 5g-nätet.

Yogesh Malik: Så ser Tele2:s utvecklingsresa ut framöver

Första gången Yogesh Malik var i Sverige var 1995 då han jobbade på Ericsson. För två år sedan gjorde han ett inhopp som konsult på Tele2 där han i sin rapport kom fram till att de borde slå ihop it- och nätverksorganisationen – sagt och gjort. Därför skulle man faktiskt kunna säga att han skapade tjänsten som CTIO själv. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Målet var att höja kundupplevelsen till en nivå där kunderna inte skulle behöva ringa Tele2. Enligt Yogesh Malik började de med att slå samman Com Hems, TDC:s, och Tele2:s  it-system till ett. Därefter bakades it-avdelningen ihop med teknologisidan. Något som gjort att man idag kan hantera kundklagomål snabbare än tidigare – helt digitalt.

– En fördel med att vi nu har blivit digitala hela vägen är att vi kan se hela kundbilden och vilka tjänster som kunden har använt. Det gör att vi lättare kan hjälpa till med fakturafrågor, aktivering av nya tjänster, service men även konvertering utan att koppla in en fysisk medarbetare. Men om kunden hellre vill prata med en person så kan de såklart göra det också, säger Yogesh Malik.


Etappvis övergång

I omställningen från det gamla till det nya har man genomfört migreringen stegvis för att undvika avbrott (sammanslagningen av it-avdelningarna, reds.anm). Först lyftes anställda, de så kallade “Friendly users” över in i det nya systemet. Av det tog man lärdom innan man började att flytta över små kundgrupper.

– Vi började med små grupper på några hundra, sedan 5 000 kunder i taget och, vi ökade sedan till 10 000 som sedan blev 100 000. Vi implementerade inte alla förändringar över en natt – eftersom det var viktigt att vi skulle vara tillförlitliga gentemot våra kunder.

När han ser tillbaka på perioden med pandemi och Rysslands pågående krig mot Ukraina går det inte att jämföra med något annat han erfarit under sin livstid.

– Situationen är ny för oss alla, en sak som blev väldigt tydlig i början av pandemin var FOMO, alltså rädslan för att missa något. Människor som inte kunde komma till mötena upplevde FOMO. En fråga jag ställde mig då var hur vi skulle kunna arbeta mer lateralt. För typiskt samarbetar små grupper väl. Särför ville jag implementera det arbetssättet i större grupper – genom tätare möten och fler frågestunder.


Nytt sätt att jobba

Något som har hjälpt honom att leda organisationen framåt i dessa osäkra tider har varit tydliga målmätningar av tillförlitlighet – något som enligt honom är extra viktigt i organisationer som arbetar med kritisk infrastruktur. 

Men den nya verkligheten har även tvingat honom att överge gamla hjulspår.

– Förut kunde vi i vissa fall bestämma strategi och partner samtidigt. Nu jobbar vi stegvis, där vi först beslutar oss för en strategi för att i nästa steg välja partner. Det är en viss skillnad mot hur vi arbetat tidigare – vilket även gäller hela försörjningskedjan eftersom makrosituationen fortfarande är väldigt utmanande. 

För att överbrygga problem som finns inom försörjningskedjan arbetar de mer långsiktigt med sina partners utomlands. 

– Så var det inte alls förr, då var marknaden mer förutsägbar och lång framförhållning spelade inte heller lika stor roll som den gör idag. 


5g är den viktigaste resan

Idag har han treårsplaner för nätverket och en rullande plan på 1,5 år i taget och långsiktig planering med partners som Nokia, Cisco och Ericsson. 

– Även om vi lever i osäkra tider på många sätt – där vi måste bli bättre på att minska vår energikonsumtion, mer ai-drivna och ännu mer automatiserade så att vi kan minska tiden vi lägger ner på klagomål. Vi vill komma närmare kunderna och 5g är absolut det viktigaste – men våra IoT-kunder är också betydelsefulla för oss. Så frågan nu är, hur tar vi dem till nästa nivå, från 2g till LTE?

När Telekom idag frågar vad hans mål är svarar Yogesh Malik utan att tveka.

– Inom två år ska vi ha det bästa och mest hållbara 5g-nätet med högst fart och bäst täckning i landet.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.