Larmet från MSB: Sju av tio offentliga organisationer är för dåliga på it-säkerhet

Säkerhet Nästan sju av tio offentliga organisationer i har allvarliga brister i sitt systematiska informations- och cybersäkerhetsarbete. Det visar en ny undersökning från MSB

Larmet från MSB: Sju av tio offentliga organisationer är för dåliga på it-säkerhet

Cybersäkerhet har under årets första månader varit väldigt högt upp agendan i både näringslivet och i offentlig sektor.

Nu visar undersökningen Infosäkkollen från MSB:s att hela sju av tio offentliga organisationer saknar de mest grundläggande delarna i ett systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete. Resultatet är något bättre än första gången undersökningen gjordes ,2021, men enligt myndigheten behöver betydligt mer behöver göras för att stärka upp säkerhetsarbetet.

– Återigen konstaterar vi att förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informations- och cybersäkerhetsarbete saknas utan ledningens löpande engagemang. För att kunna arbeta systematiskt över tid måste säkerhetsarbetet prioriteras och tilldelas resurser, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid MSB i en kommentar.

För att vända på trenden skärper nu MSB sina rekommendationer och presenterar tre förslag för att Sverige ska bli bättre på it- och cybersäkerhet.

1. En särskild satsning gällande finansiering till informations- och cybersäkerhetsarbetet. Det är mer ekonomiskt hållbart att förekomma incidenter genom att förebygga dem, än att städa upp efter dem.

2. Att säkerhetsarbetet bedrivs mer effektivt. Här finns en roll för näringslivet i att utveckla och tillhandahålla verktyg, teknologi och tjänster som kan bistå samhällsviktiga verksamheter i det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet.

3. En särskild satsning gällande finansiering för att stödja CISO, rollen som leder och samordnar informationssäkerhetsarbetet i en organisation. Pengarna rekommenderas gå till att utveckla samverkan med motsvarande funktioner i andra organisationer för gemensamt lärande och ökad förbättringstakt. Det måste paras med att ledningar ger CISO det mandat som krävs för att ha den styrande och samordnande roll som arbetet kräver.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.