Jörgen Rönnqvist: Kunderna allt mäktigare och mognare

Bransch Telekombranschen är i ständig förändring - och Telekom idag har tagit flera branschprofiler till hjälp för att peka ut de viktigaste trenderna just nu. Här kommer Konftels Jörgen Rönnqvist, sales Manager Nordics, analys.

Jörgen Rönnqvist: Kunderna allt mäktigare och mognare

Här är läget i Telekom-Sverige?

– Det finns en hälsosam dynamik mellan de stora etablerade spelarna och uppstickare som utmanar i de flesta delarna av marknaden. Det blir allt tydligare att det är kunderna som har makten. Och de har ofta en hög mognadsgrad, de förstår värdet av bra kvalitet i balans med pris. Samtidigt är det smått fascinerande vilken stor roll Microsoft har fått som kommunikationsplattform i Sverige och våra grannländer. När jag diskuterar med mina kollegor ute i världen är bilden mer mångfacetterad.

Vilka händelser har varit viktigast 2017 för utvecklingen?

– Ciscos köp av Broadsoft var en stor nyhet för oss, som kommer påverka den viktiga och snabbt växande marknaden för molnbaserade kommunikationstjänster. Som en partner till Broadsoft följer vi utvecklingen noga.

– På kundsidan är aktivitetsbaserat arbete, med en ökad mängd som små mötesrum och mobilitet i olika former, en oerhört viktig trend. Men det är inte bara de fysiska mötesytorna som utvecklas, mängden möten ökar också när företagskulturen tillåter mer agilt arbete i plattare organisationer med team och projekt. Genomgående är att det måste vara enkelt för användarna, det är en insikt som har slagit igenom på bred front. För vår del har vi introducerat mobilen som redskap för att enkelt hantera mötet även i konferensrummet.

”Kunderna allt mäktigare och mognare”

– Att social collaboration som nästa steg i UCC (communication och collaboration) får ett så snabbt genomslag i branschen. Men här har vi den här hälsosamma dynamiken mellan uppstickare och giganter som driver utvecklingen framåt. Samtidigt är jag lite förvånad över att stora organisationer går ”all in” på kommunikation och samarbete via laptops. Det innebär att de lägger allt på en USB-anslutning, som vi vet kan kräva en del av användarna och medföra störningar, och missar den viktiga backup-funktionen från en linjeanknytning. Det är klokt att tänka hybrid!

Vad kommer att hända 2018?

– Vi ser hur den tredje vågen av ljud har tagit en central plats i konsumentprodukter som Amazon Echo och Google Home. Här kommer vi att få se en spännande grejer även i produkter som primärt ska fungera i företagsmiljöer, kopplade till kraften i molnet, säger Jörgen Rönnqvist och fortsätter:

– Kunderna blir ännu mer pålästa och kompetenta, de styr själva en större del av processen fram till köpbeslutet. Traditionella återförsäljare och integratörer behöver tillföra ännu tydligare värde för att knyta kunderna närmare sig.

Vad borde hända 2018?

– Det behövs smidiga och lättanvända huddle room-lösningar med riktigt bra kvalitet på både ljud och video. Att få ett ansikte på rösten tillför en viktig dimension, även om ljudet är grunden. Samtidigt behöver vi hålla liv i insikten att alla användarna måste med, det räcker aldrig med en ny tekniklösning. Det behövs stöd och träning.

”Kunderna allt mäktigare och mognare”

– Rösten som gränssnitt har så många fördelar. Den trenden är värd att spana på. Det gäller även nya generationer av ljudtekniken i mötesrummen, till exempel med hjälp av så kallad beamforming.

– Den fortsatta konsolideringen är ständigt på radarn. Det blir spännande att se om trenden i USA, där mängder av ”hosted service providers” utmanar de stora operatörerna, kommer att visa sig på samma sätt här.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.